Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài 19: Tu ba ngày cũng mang lại lợi ích cho thế gian | Tu tập tại rừng lần 2

“Chúng ta đi tu 3 ngày để cảm nhận thấy mình có thể xả được tham, tài vật thế gian mà tâm vẫn được an lạc hạnh phúc. Đó là cái Đức Phật mong mỏi tứ chúng của mình cảm nhận và nếm được vị hạnh phúc khi giải thoát được ngũ dục ở thế gian. Chúng ta đi tu để cảm nhận được hạnh phúc khi chúng ta chưa từng được cảm nhận khi chúng ta sung mãn về ngũ dục. Đức Phật dạy: Hỷ lạc được sinh ra từ định thì không có hỷ lạc nào ở thế gian có thể sánh bằng”.

Khóa tu 3 ngày trên núi lần 2 đã mang lại rất nhiều lợi ích cho các Phật tử tham gia tu tập về việc thực hành chuyển hóa tâm cũng như tư duy Pháp.

Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe những lợi ích trong 3 ngày qua lời trạch giảng của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến!

13 lượt xem
26/04/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục