Bài 10: Thiền hành: Khởi tưởng "đi chân đất giống chư Tăng" | Tu tập tại rừng lần 2

Khi đi thiền hành, không ít Phật tử nghĩ đến hình ảnh chư Tăng "đầu trần chân đất" tu tập trong rừng nên khởi lên ý niệm "muốn đi chân đất giống chư Tăng". Những tưởng đây là một khởi niệm bình thường, mong muốn được thực hành hạnh của chư Tăng nhưng lại không hề biết rằng nhân quả của việc khởi lên ý niệm đó lại không đơn giản. 
Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề này!

Chư Tăng chùa Ba Vàng đi thiền hành Chư Tăng chùa Ba Vàng đi thiền hành

Các video nên xem: 

1,162 lượt xem
06/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ