Phật tử có thế trao đổi các vấn đề tôn giáo với người khác đạo không?

Bạn của con là người thiên chúa, con và bạn hay nói chuyện trao đổi với nhau? Vậy con có mất niệm quy y không ạ? Và con có được đi chơi ở nhà thờ được không ạ?

Các bài nên xem:

1,036 lượt xem
11/01/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ