Phật tối thắng như thế nào? - Trạch Kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 51

Chúng sinh trong khắp ba cõi xưng tán Đức Thế Tôn là bậc tối thắng, tối thượng bởi trí tuệ của Ngài xứng đáng là bậc thầy của trời người, giáo lý siêu việt mà Ngài thuyết ra đưa đến con đường thoát khổ cho chúng sinh. Bởi vậy, "những bậc có uy lực nhất trong tam giới, vốn là đệ tử của Đức Phật".
Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video để được nghe những lời trạch giảng từ Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) nhé!
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:
Ai truyền cụ túc giới cho Đức Phật? - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 63
Cần tu thế nào để có được ""nguyện lực chân thực"" lợi ích thế gian? | Trạch Pháp 8/1
Còn ham thích còn trong luân hồi - Trạch Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

-
aa
+
835 lượt xem
05/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ