Nghi thức nghe pháp ngồi thiền - tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài

Xem thêm (ấn vào tên bài)Nghi thức tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm 

B. Văn Bạch Nghe Pháp, Ngồi Thiền

Thực hành phần nào thì đọc phần tương ứng.

1. Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp/Ngồi Thiền:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép
+ nghe (tiếp) bài Pháp trong chương trình tu (tên bài pháp)...
+ ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài (kinh/pháp)…
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Nếu nghe pháp xong sẽ ngồi thiền, thì bạch luôn, khi ngồi thiền không bạch nữa.

+ Link: https://youtu.be/pCWAArxZ3T4

Trước khi ngồi thiền các Phật tử mở link video Sư Phụ hô thiền, nếu tu tập ở nơi không có mạng thì có thể bỏ qua video này.

2. Văn Bạch Sau Khi Nghe Pháp/Xả Thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con (đã nghe pháp xong/xin xả thiền).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

C. Link Video Và Đề Mục Quán Các Tháng

I. Tháng 1
Ấn vào tên bài: Link video và đề mục quán tháng 1 tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài
II. Tháng 2
Ấn vào tên bài: Link video và đề mục quán tháng 2 tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài 
III.Tháng 3
Ấn vào tên bài: Link video và đề mục quán tháng 3 tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài 
IV. Tháng 4
Ấn vào tên bài: Link video và đề mục quán tháng 4 tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài 
V. Tháng 8
Ấn vào tên bài: Link video và đề mục quán tháng 8 tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài - cập nhật sau
VI. Tháng 9
Ấn vào tên bài: Link video và đề mục quán tháng 9 tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài - cập nhật sau
VII. Tháng 10
Ấn vào tên bài: Link video và đề mục quán tháng 10 tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài - cập nhật sau
VIII. Tháng 11
Ấn vào tên bài: Link video và đề mục quán tháng 11 tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài - cập nhật sau

 

200,946 lượt xem
11/03/2023

Bình luận (7)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. L
  L

  Lê Thị Thúy Vân

  09/06/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, Chư Đại Tăng Ni chùa Ba Vàng và cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tập tu lục hòa ạ! 🙏🙏🙏

 2. N
  N

  Ngô thị Thúy Pd Diệu Hương

  13/05/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, Đại Tăng Ni, Cô chủ nhiệm ạ 🙏🙏🙏

 3. T
  T

  Tống Văn Duy

  09/05/2023

  Con xin tri ân trên Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng, xin tri ân công đức của Cô chủ nhiệm ạ!

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Kim Tuyết

  17/04/2023

  Con xin tri ân công đức của Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tập tu lục hòa ạ

 5. N
  N

  Nguyễn Thị Mai

  14/04/2023

  Con thành kính tri ân ân đức Tam Bảo, trên sư phụ và chư tăng ni chùa Ba Vàng cùng cô chủ nhiệm CLB ạ