Link video và đề mục quán tháng 2 tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài

Xem thêm (ấn vào tên bài)Nghi thức tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài

A. Hướng Dẫn

1. Hướng dẫn chung
Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

2. Văn bạch nghe Pháp/ngồi thiền
Thực hành phần nào thì đọc phần tương ứng.

a. Văn bạch trước khi nghe Pháp/ngồi thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép
+ nghe (tiếp) bài Pháp trong chương trình tu (tên bài pháp)...
+ ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài (kinh/pháp)…
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Nếu nghe pháp xong sẽ ngồi thiền, thì bạch luôn, khi ngồi thiền không bạch nữa.
Trước khi ngồi thiền các Phật tử mở link video Sư Phụ hô thiền, nếu tu tập ở nơi không có mạng thì có thể bỏ qua video này.
+ Link: https://youtu.be/pCWAArxZ3T4 

b. Văn bạch sau khi nghe Pháp/xả thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con (đã nghe pháp xong/xin xả thiền).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

B. Nội Dung Bài Pháp Và Đề Mục Thiền Quán

 

I. Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Lợi ích khi vâng lời bậc hiền trí thực hành hòa hợp đoàn kết 

II. Ngày 3: Ngồi Thiền

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

* Nội tâm hướng về bậc hiền trí
a. Sống tại gia đình: Chúng ta đã chọn cách sống đạo nghĩa, vì lợi ích cho cha mẹ và mọi người theo đạo lý hiếu nghĩa thế gian chưa?
b. Sống tại các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp: Có vì sự hoà hợp, an ổn của số đông không, hay vì lợi ích riêng của mình? Sống có lý, có tình không?
c. Sống tại xã hội: Có ý thức chung không? Đã bao giờ có mong nguyện góp phần xây dựng cho cái chung được tốt đẹp chưa?
d. Từ ngày tu theo Phật Pháp: Tâm mình đã chuyển hoá ít hay nhiều? Có lý tưởng không? Biết buông xả, bao dung được bao nhiêu phần?

* Chọn nương theo (vâng lời) bậc hiền trí
a. Trước khi biết đến Phật Pháp:
- Đã có duyên kết giao với người hiền trí chưa?
- Thích nghe các lời khuyên về đạo lý hay lời khuyên có lợi cho mình mà làm điều xấu ác?
- Thường yêu kính, thích thân cận người hiền, bậc trí hay người ác, nhiều mưu đồ?
b. Tư duy về nhân duyên Đức Phật dạy trong bài kinh: Nhân duyên nương theo (vâng lời) bậc hiền trí là Bồ tát, mà sau chư Thần được là hội chúng của Đức Phật.
c. Từ ngày biết đến Phật Pháp:
- Nhận định về bậc hiền trí đối với mình trong hiện tại qua lợi ích Pháp mà mình được hưởng.
- Tư duy về nhân duyên sau này của mình với bậc hiền trí mà mình chọn trong hiện tại.
d. Sám hối, phát nguyện:
+ Sám hối các tội lỗi đã vâng lời kẻ tham ác, xui người làm việc tham ác.
+ Nguyện xin đời đời kiếp kiếp được kết duyên với bậc hiền trí, phát nguyện sẽ vâng lời bậc hiền trí cầu Vô thượng Bồ Đề.
+ Phát nguyện theo gương Đức Phật, hiện tại tinh tấn thực hành công hạnh Bồ đề.

- Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành

III. Ngày 5: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Quán chiếu đoạn trừ tâm dính mắc, nhiễm ô khi làm phận sự

IV. Ngày 6: Ngồi Thiền

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
Quán chiếu việc chúng ta đến nhà người khác giúp đỡ có bị dính mắc hay không?
Từ đó:
+ Phát khởi tâm từ bỏ sự dính, sự mắc, sự nhiễm ô
+ Tư duy, vạch ra những tình huống xảy ra với mình để tán dương Pháp đầu đà

- Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành

40,668 lượt xem
11/04/2023

Bình luận (6)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. T
  T

  Tuấn Nguyễn Bá

  17/04/2023

  Con xin thành kính tri ân cô chủ nhiệm đã giảng giải giúp cho con hiểu và thực hành pháp để sớm được giải thoát.

 2. T
  T

  Trương thi lương

  17/04/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu N. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo

 3. N
  N

  Nguyễn thị Mai

  17/04/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô chủ nhiêm đã tạo cho chúng con chỗ nương tựa vững chắc đời đời kiếp kiếp con xin đc nương tựa trên Tam Bảo, trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và cô chủ nhiệm ạ

 4. T
  T

  Trần Văn Thản

  17/04/2023

  Cháu xin thành kính tri ân cô chủ nhiệm ạ.

 5. D
  D

  Diệu Thủy

  17/04/2023

  Vô cùng cảm ơn CÔ CN giảng bài rất thiết thực... giúp các phật tử biết liên hệ, thực hành đúng pháp, đc lợi ích ạ!