Link video và đề mục quán tháng 2 - Tu tâm từ bi - Cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài

Xem nghi thức tu tâm từ bi - Cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài tại link:
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-cau-nguyen-chanh-phap-tru-lau-dai-c4168.html

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Văn Bạch Nghe Pháp, Ngồi Thiền

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-nghe-phap-ngoi-thien-chung-cho-tat-ca-cac-chuong-trinh-nghi-thuc-tu-tap-c5166.html

C. Nội Dung Bài Pháp Và Đề Mục Thiền Quán

I. Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Các Pháp cần cẩn trọng để Chánh Pháp trụ lâu dài

II. Ngày 3: Ngồi Thiền

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

I. Quán tâm từ bi
1. Lợi ích của sự giác ngộ đối với chúng sinh.
2. Lợi ích thực tế thông qua một sự việc cụ thể của bản thân.
3. Mong nguyện chánh Pháp trụ lâu dài.
4. Mong cho tất cả người thân của mình, hàng xóm, nhân dân trong nước và toàn thế giới, rộng đến khắp muôn loài đều có nhân duyên giác ngộ Phật Pháp.

II. Quán thọ trì Pháp

1. Quán lại sự cẩn trọng của bản thân đối với nghe Pháp, học thuộc Pháp, thọ trì Pháp, thực hành Pháp, tùy Pháp.
2. Đối với các Pháp đã thọ trì (niệm quy y, trì giới, tu lục hòa, công hạnh Bồ đề), mình thọ trì đã cẩn trọng hay chưa? Nếu chưa, phát nguyện thọ trì cẩn trọng.

* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

III. Ngày 5: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Lợi ích thù thắng của Pháp Lục Hòa

IV. Ngày 6: Ngồi Thiền

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
- Tư duy về sự thay đổi của các đức: Lắng nghe, tôn trọng, thứ lớp của mình trong hiện tại so với trước đây nhờ thực hành lục hòa.
- Tư duy về các pháp kính nào chưa thực hành được trong ngày hoặc trước đó;

=> Sinh tâm hổ thẹn.

- Tư duy để phát nguyện sẽ thực hành các việc thuộc pháp kính trong ngày.
- Nguyện mong mình tinh tấn thực hành sáu pháp kính để góp phần khiến Chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian.

* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành

-
aa
+
41,640 lượt xem
11/04/2023

Bình luận (6)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. T
  T

  Trần Văn Thản

  18/04/2023

  Cháu xin thành kính tri ân cô chủ nhiệm ạ.

 2. N
  N

  Nguyễn thị Mai

  18/04/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô chủ nhiêm đã tạo cho chúng con chỗ nương tựa vững chắc đời đời kiếp kiếp con xin đc nương tựa trên Tam Bảo, trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và cô chủ nhiệm ạ

 3. T
  T

  Trương thi lương

  18/04/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu N. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo

 4. T
  T

  Tuấn Nguyễn Bá

  18/04/2023

  Con xin thành kính tri ân cô chủ nhiệm đã giảng giải giúp cho con hiểu và thực hành pháp để sớm được giải thoát.

 5. N
  N

  Nguyễn thị sính

  17/04/2023

  Con xin thành kính tri ân Sư Phụ và Cô chủ nhiệm đã hết lòng độ sinh chỉ dạy tận tình cho chúng con con nguyện được đi theo Sư Phụ và Cô chủ nhiệm cho tới ngày giác ngộ giải thoát ạ