Link video và đề mục quán tháng 10 tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài

Xem thêm (ấn vào tên bài)Nghi thức tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài

A. Hướng Dẫn

1. Hướng dẫn chung
Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Văn Bạch Nghe Pháp, Ngồi Thiền

Thực hành phần nào thì đọc phần tương ứng.

1. Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp/Ngồi Thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép
+ nghe (tiếp) bài Pháp trong chương trình tu (tên bài pháp)...
+ ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài (kinh/pháp)…
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Nếu nghe pháp xong sẽ ngồi thiền, thì bạch luôn, khi ngồi thiền không bạch nữa.

Trước khi ngồi thiền các Phật tử mở link video Sư Phụ hô thiền, nếu tu tập ở nơi không có mạng thì có thể bỏ qua video này.
Link video Sư Phụ hô thiền: https://youtu.be/pCWAArxZ3T4

2. Văn Bạch Sau Khi Nghe Pháp/Xả Thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con (đã nghe pháp xong/xin xả thiền).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.

(Nếu xin nghỉ tu: Và chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh trong chương trình… vì nhân duyên… nên chúng con xin được nghỉ tu (cho tới ngày…). Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho chúng con.)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

C. Nội Dung Bài Pháp Và Đề Mục Thiền Quán

I. Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Cần có “Quyết Định Tâm” đối với pháp Lục Hòa

II. Ngày 3: Ngồi Thiền, Đề Mục Quán

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

1. Tư duy để hiểu rõ về tâm an trú, quyết định tâm.

2. Trước khi biết đến Phật Pháp:
- Quyết định tâm theo thiện nhiều hay bất thiện nhiều?
- An trú tâm trong bất thiện lâu hơn hay an trú tâm trong thiện lâu hơn?
- Có duyên quyết định tâm, an trú tâm đối với các việc tà kiến thế nào?

3. Từ khi tu tập Phật Pháp:
- Quyết định tâm mạnh hay yếu khi thực hành Lục Hòa?
- Khi được chỉ lỗi đã có lần nào khởi lên quyết định tâm từ bỏ Pháp Lục Hòa chưa?
- Khi được chỉ lỗi đã có lần nào khởi tâm từ bỏ hội chúng tập tu Lục Hòa chưa?
- Khi khởi tâm từ bỏ Pháp Lục Hòa hay từ bỏ hội chúng tập tu Lục Hòa, đã đối trị tâm đó bằng chính tư duy như thế nào?

4. Sám hối và phát nguyện:
- Sám hối tất cả các việc do quyết định tâm mà làm các việc tà kiến, bất thiện.
- Sám hối các tâm niệm quyết định từ bỏ Pháp Lục Hòa, hội chúng tập tu Lục Hòa.
- Phát nguyện cố gắng dùng quyết định tâm để an trú trong sáu Pháp Hòa Kính (thực hành tại đạo tràng, tại câu lạc bộ).
- Phát nguyện tập thực hành an trú trong niệm từ.

5. Tri ân:
- Tư duy về lợi ích của Pháp Lục Hòa mang lại cho bản thân.
- Khởi tâm tri ân Phật, tri ân Pháp Lục Hòa, tri ân Sư Phụ đã truyền giảng pháp, tri ân chư Tăng đang thực hành Pháp Lục Hòa và tri ân hội chúng đã sách tấn mình tập thực hành Pháp Lục Hòa.

6. Quán chiếu về lợi ích của Phật Pháp, khởi niệm mong muốn chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian để giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh.

* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành

III. Ngày 5: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Quán chiếu hạnh đầu đà thực hành thiểu dục dứt trừ lo lắng, sợ hãi

IV. Ngày 6: Ngồi Thiền

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

– Lo lắng sợ hãi: Khi mong muốn có tình cảm.
– Lo lắng sợ hãi: Khi mong muốn có danh vọng.
– Lo lắng sợ hãi: Khi mong muốn có các mối quan hệ bạn bè.
– Lo lắng sợ hãi: Khi mong muốn có tài sản.
Từ đó, mong muốn thực hành hạnh đầu đà vì hạnh đầu đà dứt trừ được sự lo lắng, sợ hãi để có được an vui, hạnh phúc. Nỗi khổ từ sự lo lắng trong cuộc sống gia đình hiện tại.
Từ đó, phát khởi tâm tán dương, cung kính, quý báu đối với hạnh đầu đà và Tỳ-kheo tu hành đầu đà.

* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 3 tháng 12 năm 2023

94,144 lượt xem
03/12/2023

Bình luận (7)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. P
  P

  Phạm Thị Thắng Pháp Danh là Thắng Phương Hòa

  21/12/2023
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
 2. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Lan

  21/12/2023
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng và Cô Chủ Nhiệm ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 3. D
  D

  Diên Đồng

  15/12/2023
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân công đức của Tam Bảo, con xin thành kính đảnh lễ tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng, và tri ân nương đức cô chủ nhiệm CLB cúc vàng đã chỉ dạy cho con tu tập Phật pháp, để giác ngộ được giải thoát khổ ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 4. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Lan

  15/12/2023
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 5. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Lan

  15/12/2023
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.