Link video và đề mục quán tháng 4 tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài

Xem thêm (ấn vào tên bài)Nghi thức tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài

A. Hướng Dẫn

1. Hướng dẫn chung
Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

2. Văn bạch nghe Pháp/ngồi thiền
Thực hành phần nào thì đọc phần tương ứng.

a. Văn bạch trước khi nghe Pháp/ngồi thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép
+ nghe (tiếp) bài Pháp trong chương trình tu (tên bài pháp)...
+ ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài (kinh/pháp)…
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Nếu nghe pháp xong sẽ ngồi thiền, thì bạch luôn, khi ngồi thiền không bạch nữa.
Trước khi ngồi thiền các Phật tử mở link video Sư Phụ hô thiền, nếu tu tập ở nơi không có mạng thì có thể bỏ qua video này.
+ Link: https://youtu.be/pCWAArxZ3T4 

b. Văn bạch sau khi nghe Pháp/xả thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con (đã nghe pháp xong/xin xả thiền).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

B. Nội Dung Bài Pháp Và Đề Mục Thiền Quán

I. Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài)Cách nhận biết về đại chúng chư Tăng để nương tựa tu hành

II. Ngày 3: Ngồi Thiền

- Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

1. Quán chiếu hội chúng
- Từ trước tới nay, đã nương tựa vào hội chúng Tỳ-kheo nào để tu: Hội chúng tối thượng, hội chúng không hòa hợp, hội chúng hòa hợp.
- Hội chúng hiện nay đang nương tựa để tu, có đặc điểm gì theo lời dạy của Đức Phật, trong hội chúng tối thượng: Hội chúng sống không hướng đến sự đầy đủ, hội chúng không có biếng nhác, hội chúng từ bỏ dẫn đầu về đọa lạc, hội chúng đi đầu về hạnh viễn ly, tinh cần, tinh tấn,...

2. Tu tập tăng thượng tưởng, niệm ân đức Phật - Pháp - Tăng
Xem video (ấn vào tên bài): Tu tập tăng thượng tưởng, niệm ân đức Phật - Pháp - Tăng

- Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành

III. Ngày 5: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Quán chiếu công đức phụng sự người tu hạnh đầu đà

IV. Ngày 6: Ngồi Thiền

- Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

+ Tư duy về công đức phụng sự người Tỳ-kheo tu hạnh đầu đà của mình.
+ Tư duy về cách mình khuyến tấn người khác nương tựa Tăng đoàn tu hạnh đầu đà.

- Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành

 

50,817 lượt xem
08/06/2023

Bình luận (9)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. K
  K

  Khổng Minh Chiến

  15/06/2023

  Chúng con thật hạnh phúc khi được nương tựa vào Tam Bảo trên Sư Phụ cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng và hội chúng tu tập lục hòa ạ.

 2. N
  N

  Nguyễn Thị Ánh

  15/06/2023

  Con thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, tri ân Tăng đoàn chùa Ba Vàng ạ. Con thành kính tri ân Cô CN ạ

 3. P
  P

  Pham Thắm

  14/06/2023

  Con xin tri ân công đức của Thầy Thích Trúc Thái Minh và Cô chủ nhiệm ạ

 4. T
  T

  Trương Thị Châu

  13/06/2023

  Năm mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân công đức Tam Bảo, Sư Phụ, đại Tăng Ni và Cô chủ nhiệm chùa Ba Vàng ạ. Con luôn biết ơn với sự chỉ dạy chúng con từ học và thực hành ạ

 5. N
  N

  Nguyễn thị Hoà

  13/06/2023

  Con xin thành kinh tri ân Tam Bảo, con xin thành kính tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng Ni và cô CN đã giáo dưỡng và chỉ dạy cho chúng con tu tập để được hạnh phúc và an lạc ạ.