Nếu khởi thiện duyên thì điều thiện sẽ sinh ra

Ở ngoài đời, có rất nhiều người giỏi, có khả năng tư duy, lãnh đạo. Nhưng khi làm việc ở ngoài đời, họ thường bị rối ren, không vững tâm vì vẫn ảnh hưởng bởi tâm tham, tâm sân giận, bởi vậy đôi khi sẽ bị mất kiểm soát cảm xúc.
Thế nhưng, khi vào đạo tràng tu tập trên tinh thần chân thật, lục hòa, những tâm tham lam, sân giận sẽ dần được chuyển hóa, chúng ta sẽ vững tâm và làm chủ được chính bản thân mình. Từ đó, dần dần chúng ta học được cách tư duy điều thiện, khởi duyên thiện, làm điều thiện,... nhờ đó, khiến bản thân chúng ta luôn luôn phát triển, hướng lên.
Vậy chúng ta phải làm những gì, tư duy như thế nào để luôn hướng mình phát triển hướng thiện, hướng thượng mà vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình?

Ban Quản Trị xin gửi tới quý Phật tử những chia sẻ của Phật tử Phan Việt Thắng thuộc CLB Trúc Thanh và lời sách tấn của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề này!
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
769 lượt xem
09/07/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ