Giữ niệm quy y, thực hành công hạnh Bồ Đề - Nguồn sinh phước cho gia đình|Trạch Pháp ngày 20/1/Quý Mão

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:

1. Trước khi quy y

- Đã làm việc tà kiến gì?

- Nỗi khổ phát sinh từ việc tà kiến đó thế nào?

2. Sau khi quy y

- Đã mất pháp quy y chưa?

- Nếu mất pháp quy y thì tình huống là như thế nào?

- Hiện nay còn bị ràng buộc vào duyên tà kiến gì?

- Khởi tâm quyết định dứt trừ ý tà kiến đó

3. Phát nguyện

- Phát nguyện giữ niệm quy y để tạo duyên phúc cho gia đình

- Phát nguyện trì giới để tạo duyên phúc cho gia đình - Phát nguyện tinh tấn thực hành công hạnh Bồ đề để tạo duyên phúc cho gia đình

-
aa
+
1,124 lượt xem
10/02/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ