Bài kinh: Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo

Thuở xưa, trời Đế Thích bỗng nhiên mất đi năm đức tướng nên tự biết mình sắp mạng chung sẽ tái sanh vào thai một con lừa trong nhà người thợ làm đồ gốm. 
Năm đức tướng mất đi là gì?
1 là: Hào quang trên thân mất. 
2 là: Hoa trên đầu khô héo.
3 là: Không còn ưa thích chỗ ngồi của mình. 
4 là: Mồ hôi nách chảy hôi dơ. 
5 là: Bụi bám trên thân. 

Đế Thích nhân năm việc này, biết phước mình đã hết nên hết sức lo buồn. Ông nghĩ trong tam giới chỉ có Phật mới cứu độ được khổ ách cho chúng sinh, nên vội tìm đến chỗ Phật. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn đang tọa thiền nhập Phổ Quang Tế tam-muội trong thạch thất trên núi Kỳ-xà-quật. Thiên Đế đến nơi gặp Phật liền cúi đầu đảnh lễ, phủ phục sát đất, chí tâm quy mạng Phật Pháp Tăng. Trong khoảng thời gian cúi mình làm lễ, Thiên Đế mạng chung. Thần thức của ông liền nhập vào thai một con lừa trong nhà người thợ đồ gốm. Lúc ấy, lừa mẹ tự dứt đứt dây, chạy loạn vào chỗ đồ gốm chưa nung, làm đổ vỡ rất nhiều. Người chủ giận lắm, bèn xách cây rượt đánh, lừa mẹ nhân đó bị sẩy thai. Thần thức của Thiên Đế liền thoát khỏi thai lừa, nhập lại thân cũ, đầy đủ năm đức tướng như xưa. 

Đức Phật ra khỏi tam-muội xong, Ngài liền tán thán: 
– Lành thay, này Thiên Đế! Ông có thể đến lúc sắp mạng chung biết quy y Tam bảo, tội nghiệp đã trả xong, không còn thọ khổ báo nữa.

Bấy giờ, đức Thế Tôn lại nói kệ:
Các hành đều vô thường
Đó là pháp thịnh suy
Đã sinh thì phải tử
Tịch diệt là an vui. 
Ví như nhà thợ gốm
Nắn đất làm đồ dùng
Tất cả đều phải hoại
Mạng người cũng vậy thôi! 

Đế Thích nghe kệ xong liền biết yếu nghĩa vô thường, thông đạt lẽ biến đổi của tội phước, hiểu rõ cội gốc thịnh suy, tuân theo lý đạo tịch diệt. Ông hoan hỉ phụng trì chính Pháp, đắc quả Tu-đà-hoàn. 

(Trích soạn từ: Kinh Pháp cú thí dụ, Quyển Thứ Nhất, Phẩm Vô Thường Thứ 1, Thí dụ 1, tr.25-27, Việt dịch: Thích Minh Quang, Nxb. Tôn Giáo, Hà Nội, 2012)

-
aa
+
33,592 lượt xem
26/09/2021

Bình luận (10)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Thu

  20/02/2024
  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ đại Tăng, Cô Chủ Nhiệm ạ
 2. P
  P

  Phạm thị nga

  25/12/2023
  Chúng con xin thành kính tri ân Sư Phụ và đại Tăng chùa mình và cô chủ nhiệm đã hết lòng chỉ dạy và cho chúng con được học những bài kinh thật nhiều ý nghĩa để chúng con cảm nhận được ân đức sâu dày của Tam Bảo ạ.
 3. P
  P

  Phạm thị thủy

  21/12/2023
  Chúng con xin thành tâm tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng và cô chủ nhiệm
 4. N
  N

  Nguyễn văn Đoàn

  22/11/2023
  Chúng con xin thành tâm tri ân công đức trên Sư Phụ cùng với các vị đại Tăng và Cô chủ nhiệm
 5. N
  N

  Nguyễn Thị Tình

  28/10/2023
  Chúng con xin thành kính tri ân Sư Phụ và đại Tăng chùa Ba Vàng và cô chủ nhiệm. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni