Cách Ban cán sự xin ý kiến và trả lời câu hỏi đúng Pháp

Trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, các Phật tử mỗi khi có câu hỏi về vấn đề tu tập, gia đình,... muốn xin sự hướng dẫn, sách tấn để tu tập tại nhà sẽ gửi tới ban cán sự của đạo tràng mình đang tham gia sinh hoạt. Khi đó, cán sự đạo tràng sẽ họp bàn thống nhất ý kiến, đưa ra cách thức tu tập dựa trên những hướng dẫn, những bài tu tập từ trước của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, rồi xin ý kiến và sách tấn từ Ban điều hành của CLB Cúc Vàng. Tuy nhiên, nhiều Phật tử còn lăn tăn, nghi ngại về hình thức và sự hướng dẫn của các cán sự đạo tràng. Thông qua câu hỏi của Phật tử Nguyễn Văn Quy thuộc CLB Trúc Thanh, Cô Phạm Thị Yến sẽ giải đáp vấn đề này như thế nào? Cô sách tấn các đạo tràng trưởng ra sao?

>>> Tư duy giải quyết vấn đề “Mình không thể làm được!

Video trên đây là những lời sách tấn của Cô về vấn đề này.

Các bài nên xem: 

1,174 lượt xem
13/07/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ