Bài 9: Tu "đức tôn trọng" từ việc nhỏ trong đạo tràng | Tu tập tại rừng lần 2

Trong bất cứ một tổ chức nào ở xã hội cũng như ở trong đạo, sự cung kính đối với người ở trên mình, làm việc theo thứ lớp để thể hiện đức tôn trọng là vô cùng cần thiết. Trong các đạo tràng tu tập tại chùa Ba Vàng nói chung cũng như trong CLB Cúc Vàng nói riêng, tâm cung kính là một trong ba nguồn tâm mà bất cứ ai cũng phải thực hành. Tuy nhiên, có nhiều Phật tử ngỡ rằng mình đã thành tựu sự cung kính, tôn trọng người trên mình, nhưng lại không biết rằng chỉ từng việc nhỏ nhất cũng khiến mình phạm phải sự không tôn trọng này.
Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những lời chia sẻ của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến về việc tu "đức tôn trọng" từ việc nhỏ trong các đạo tràng để có thêm nhiều tri kiến.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
871 lượt xem
06/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ