Đức Phật là bậc đại trí tuệ siêu việt, sự thấy biết của Ngài vượt ra cả ngoài không gian và thời gian trong tam thiên, đại thiên thế giới này. Chính vì thế, giáo Pháp của Ngài thuyết ra vô cùng cao sâu và vi diệu, phàm người có trí thức ở thế gian cũng không thể lý giải được, cho dù đó là người học thức cao thâm, uyên bác như các vị tiến sĩ, các nhà khoa học,…
Thật hạnh phúc khi chúng ta là người con Phật, đang hằng ngày được nuôi dưỡng và lớn lên trong giáo Pháp của Như Lai mà những người “siêu trí tuệ thế gian” không thể lãnh hội được điều đó.
Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video!

Xem thêm:
Năng Lực Của Trạch Pháp Trong Việc Thành Tựu Sự Giác Ngộ

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *