Tiền công đức thuộc quyền quản lý của ai?

Tiền công đức (hay còn gọi là tiền cúng dường Tam Bảo) là tiền của nhân dân, Phật tử cúng dường vào Tam Bảo với sự kính tín và niềm tin tâm linh để mong cầu cho bản thân, gia đình được hạnh phúc, bình an, công việc thuận lợi... Vậy theo giáo lý và pháp lý, tiền công đức thuộc quyền quản lý của ai? Nếu đối tượng không có quyền quản lý tiền công đức nhưng lại thực hiện việc quản lý và định đoạt việc sử dụng tiền công đức thì sẽ nhận quả báo như thế nào theo góc nhìn của đạo Phật?
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,221 lượt xem
29/06/2021

Bình luận (5)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. T
  T

  Trần Văn Ái

  15/04/2024
  Tốt nhất chư Tăng không nên động tới tiền, chỉ nhận vật thực cần thiết tu hành. Vì tiền nên sinh tâm tham, đi sai con đường chánh Pháp như chùa Ba Vàng, rất đáng tiếc
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Thắng

  13/07/2022
  Tôi không đồng ý cho bất cứ ai quản lý tiền công đức ngoài chư Tăng.
 3. M
  M

  Mai Thị Loan

  13/07/2022
  Cô chỉ dạy rất hay tiền cúng dường trai Tăng cho chư Tăng là xây chùa, thuốc men, y áo vật thực để hồi hướng cho gia đình sức khỏe bình an và người thân đã mất được thoát khổ thì chỉ có chư Tăng được sử dụng mới sinh ra phước báo cho gia đình, còn ai đó mà không phải chư Tăng quản lý thì làm gì có phước để hồi hướng cho gia đình mình được.
 4. N
  N

  Nguyễn Thị Vinh

  13/07/2022
  Tiền công đức chỉ có quý Thầy tu hành mới được phép cầm tiền công đức cúng dường Tam Bảo của các Phật tử lòng tin Tam Bảo cúng dường các quý Thầy tu hành thanh tịnh đế hồi hướng cho gia đình, gia tiền tổ của chúng tôi nên chúng tôi không đồng ý Bộ Tài chính
 5. L
  L

  Lưu Thị Tân

  13/07/2022
  Tiền cúng dường của chúng con cúng dường lên ngôi Tam Bảo với mong cầu được hồi hướng đến gia đình được hạnh phúc an vui. Tiền của chúng con cúng dường chỉ có chư Tăng được sử dụng tiền cúng dường của chúng con mới đúng với mong cầu của chúng con