Gieo duyên gì để được đi xuất gia?

“Thưa Cô, khi con xem video Lễ xuất gia cho 20 cư sĩ tại chùa Ba Vàng, con rất xúc động và cảm thấy các bạn thật có phước, thật là đủ duyên. Vậy, những người Phật tử ấy đã tạo những phước duyên gì mà đến bây giờ có đủ phước duyên cắt ái trong đời sống tại gia để đến với con đường tu tập giải thoát ạ?” - Đó là thắc mắc của một bạn Phật tử khi được theo dõi trực tuyến Lễ xuất gia tại Chùa Ba Vàng ngày 09/9 Canh Tý.

Qua câu hỏi, Cô Phạm Thị Yến đã chia sẻ về những nhân duyên để một người phát tâm xuất gia và nhân duyên nào sẽ khiến cho những người Phật tử xuất gia được thành tựu lớn nhất.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,090 lượt xem
04/03/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ