Phóng sinh như thế nào để được lợi ích nhất?

 Phóng sinh là khi mình nhìn thấy các loại chúng sinh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại thì phát sinh lòng thương xót, tìm cách cứu chuộc, giải thoát, phóng thích, cứu mạng sống của chúng.
Phóng sinh được lợi ích nhất, chúng ta phải?
- Xuất phát từ lòng bi mẫn trước sự thống khổ của chúng sinh.
- Tư duy về sự khổ não của chúng sinh đang hoặc sẽ phải hứng chịu là nỗi thống khổ của chính ta, để thấy được sự khao khát mong chờ của chúng sinh đang rất cần ta. Từ đó phát sinh được lòng từ bi, khiến ta phát sinh sự tinh tấn chuyển tải Phật Pháp, mong muốn góp phần giúp cho chúng sinh bỏ ác làm lành, thực hành lời Phật dạy, để chúng sinh bớt bị quả báo đọa vào đường ác chịu đau khổ.
- Phát khởi được niệm hoan hỷ khi thấy chúng sinh được thoát cảnh khổ, liên tưởng đến việc khi tinh tấn chuyển tải giáo pháp của Phật đến cho mọi người, khiến cho mọi người thoát khỏi nỗi thống khổ của quả báo từ các việc làm của bất thiện tâm.
- Biết được sự phóng sinh là ngọn, việc gieo duyên Phật Pháp cho mọi người là gốc.
- Khi phóng sinh nên quán chiếu đầy đủ về Tứ Diệu Đế: Khổ của chúng sinh đó, nguyên nhân dẫn đến khổ của chúng và hướng nguyện cho chúng sớm được tu theo Phật Pháp.
- Sau khi phóng sinh: phát khởi được tâm từ bi đối với chúng sinh và tinh tấn giữ gìn và chuyển tải Phật Pháp đến rộng khắp thế gian.
- Hồi hướng công đức với tâm cao thượng.

phong-sinh-va-loi-ich
Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng tham gia phóng sinh
Các bài nên xem:
1,463 lượt xem
16/01/2021

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Kim Anh

    15/12/2022
    Cô chủ nhiệm thật tuyệt vời. Tâm từ bi của Cô thật vô lượng. Con xin nguyện nương theo cô tu tập bỏ ác làm lành, cầu vô thượng đạo