Phật và Bồ Tát có thật không?

Đối với các tín đồ Phật tử, liệu có hoàn toàn tin rằng Phật và Bồ tát là có thật hay không? Nếu đã có Phật rồi thì tại sao còn có Bồ tát? Đây là một dấu hỏi lớn mà nhiều Phật tử tu tập đang cảm thấy nghi vấn. Nếu bạn muốn biết Phật và Bồ tát có thật hay không thì hãy cùng xem clip này.

---
Phật tử Phạm Thị Yến - Trạch Pháp Thường Kỳ ngày 20/4 năm Đinh Dậu.
Câu hỏi:
Chào chị, em có câu hỏi dành cho chị
Em chưa hiểu rõ lắm về hình tượng Quan Âm Bồ Tát! Quan Âm Bồ Tát là ai? Bắt nguồn từ đâu? Trong khi đó Đức Phật là người khai đạo?

Kính thưa các bạn, nghi thuộc ngũ triền cái, cản trở việc tu hành, cần phải đoạn.

Chúng ta cùng tư duy:
Ai phát minh ra các vấn đề liên quan tới khoa học, thì đều gọi là nhà bác học.
Ai tự mình nói ra được chân lý, thì người đó đều gọi là bậc Chính Đẳng Chính Giác.
Ai đoạn tận được cấu uế lậu hoặc đều gọi là A La Hán.
Ai có đầy đủ công hạnh và nguyện lực tự lợi lợi tha, đều gọi là Bồ Tát.

Kính thưa quý đạo hữu, Đức Phật theo sử ghi lại đã cách chúng ta hơn hai nghìn năm. Nếu dựa vào sự ghi chép của sử để tin Phật, thì chúng ta chỉ tin bằng lòng tin, chứ không thể chắc thực, vì chúng ta không tự thấy và cũng không thể gặp ai đã trực tiếp gặp hoặc thấy Phật. Vậy nếu chỉ dựa vào sử ghi lại, thì vẫn có thể là tin mù quáng. Để không rơi vào tin mù quáng, hoặc nghi ngờ, thì chúng ta phải dựa trên nền tảng của trí tuệ: "Các ông sau khi nghe, thấy đó là thiện, mang đến lợi ích cho mình và lợi ích cho người thì các ông nên làm theo... Sau khi làm thấy đúng với chân lý, được người trí tán thán, thì các ông hãy nên tin".

Bài kinh: Sanh tử là việc lớn, sẽ là bài học đem lợi ích cho tất cả chúng ta, không phải chỉ riêng lĩnh vực Phật Pháp, mà trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Bài kinh này cũng là câu trả lời của câu hỏi trên.

Các bài nên xem

173 lượt xem
01/06/2017

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ