Lợi ích khi về chùa làm tình nguyện viên

Câu hỏi: Theo con, được về chùa làm tình nguyện viên là được sự tu tập, được phụng sự Tam Bảo. Nếu như các bạn TNV mà ý thức kém, không có sự tu tập, không có sự cống hiến, phụng sự Tam Bảo mà làm ảnh hưởng đến khóa tu thì sẽ sinh ra quả báo gì ạ?

Con biết là những bạn tình nguyện viên về đã sắp xếp được công việc, học tập để về chùa làm TNV cống hiên, phụng sự Tam Bảo thì sẽ sinh ra phước báu gì? Con xin cô chỉ dạy cho chúng con.

251 lượt xem
06/06/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ