Tán thán công đức đản sinh của Đức Thế Tôn – Lời nguyện cầu của hàng Phật tử

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

“Một người, này các Tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A la hán, Chánh Đẳng Giác.” – Trích ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, chương Một Pháp, phẩm Một Người.

Tán thán công đức vô lượng từ sự đản sinh của Đức Thế Tôn, Cô Phạm Thị Yến – đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã dâng lời nguyện cầu trước tôn tượng đản sinh của Ngài trong chương trình kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh năm 2020.

Các bài nên xem:

1,165 lượt xem
22/04/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ