Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Phật Ở Đâu – Biết Còn Tái Sinh | Kinh Mi Tiên Bài 58 – 57

57. Biết Còn Tái Sanh?

– Người còn tái sanh có biết chắc là mình còn tái sanh chăng, đại đức?
– Biết rõ chứ.
– Làm sao mà biết?
– Một người làm ruộng lo cày bừa, gieo hạt, cấy mạ, bỏ phân, chăm sóc chu đáo lại gặp mưa thuận, gió hòa nữa; thì người ấy có biết chắc mình gặt được lúa, sẽ có cơm ăn không, đại vương?
– Vâng, biết chắc.
– Người còn tạo nghiệp thiện ác biết chắc là còn tái sanh cũng y như thế đó, tâu đại vương!

58. Phật Ở Đâu?

– Đại đức có nói là Phật có thật?
– Đúng thế!
– Vậy hiện giờ Phật ở đâu?
– Tâu đại vương, hiện giờ Đức Thế Tôn đã tịch diệt Niết bàn rồi, bần tăng không thể nói cho đại vương rõ là ngài ở đâu được.
– Tại sao?
– Ví dụ ngọn lửa đã tắt, Đại vương có thể chỉ cho bần tăng rõ ngọn lửa ấy đi đâu chăng?
– Không thể.
– Đức Thế Tôn tịch diệt Niết bàn cũng y như thế. Tuy nhiên, giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết, pháp ấy bần tăng có thể chỉ cho đại vương được.
– Trẫm hiểu rồi.

Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:
SoundCloud

NhacCuaTui

103 lượt xem
07/08/2019

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục