Người quản lý giỏi có nhất thiết giỏi chuyên môn?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

24 lượt xem
26/11/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ