Quán vô thường trong kế hoạch công việc như thế nào?

Câu hỏi: Con kính bạch Cô khi con được học phật pháp thì con học về vô thường. Trong bài giảng pháp: "Học từ con Sư tử", Sư phụ nói rằng ai mà cứ nghĩ ngày mai mình còn sống thì đó là chấp thường chỉ có phàm phu mới nghĩ như vậy, người tu thì không được nghĩ như vậy. Con cảm thấy ý giảng đó rất hay và ấn tượng trong tâm con. Thỉnh thoảng con nghĩ về việc vô thường sẽ đến với con thì con sẽ thế nào? Con thấy quán vô thường rất hay, mặc dù con chưa biết quán, con chỉ có một băn khoăn, đó là trong cuộc sống, con vẫn phải lên các kế hoạch làm việc: ngày mai làm gì, tháng này, năm nay làm gì. Nhưng nếu mình lên kế hoạch như vậy tức mình dễ nghĩ là mình sẽ còn sống đến lúc đó. Nhưng nếu nghĩ có thể ngày mai mình chết thì mình sẽ không lên kế hoạch dài như vậy nữa. Vậy làm sao để con giải quyết mâu thuẫn giữa việc nhớ đến vô thường và vẫn phải lên kế hoạch làm việc ạ? Còn không biết phải làm sao để vừa nhớ đến vô thường vừa có kế hoạch làm việc và làm sao để đến lúc vô thường đến thì mình không bị dính mắc vào kế hoạch đó mà không thể đi tái sinh được ạ?
Các bài nên xem:
Quán vô thường để biết kiếp sau sinh về đâu
Cách đoạn trừ tâm bất thiện để buông bỏ phiền não
Quán chiếu về vô thường để sống an nhiên, tự tại trong cuộc sống

933 lượt xem
03/11/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ