Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Lợi ích khi tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Hằng năm, vào mùa mưa, chư Tăng Ni phải an cư để thúc liễm bản thân, trau dồi giới thân huệ mạng. Trong ba tháng này, Tăng đoàn ở kết tập lại, tu tập thanh tịnh, phát sinh phước báu nhiều vô tận. Pháp giới này được hưởng năng lực tâm của chư Tăng trong ba tháng an cư kiết hạ.

Bởi vậy, CLB Cúc Vàng đã khuyến tấn Phật tử tham gia các thời khóa tu tập theo ba tháng và tu tập theo sáu pháp lục hòa kính. Nếu ở đâu tu tập sáu pháp lục hòa kính thì ở đó lợi ích cho thế gian rất nhiều và lợi ích cho cả gia đình Phật tử.

>>> Hướng dẫn tụng kinh tu tập theo an cư kiết hạ của chư Tăng

Nhưng cụ thể lợi ích đó là như thế nào? Những phước báu đó ta có thể hồi hướng đi đâu?

Ban Quản Trị xin gửi tới quý Phật tử những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về lợi ích của việc tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, mong quý Phật tử có thể hiểu rõ và tu tập tinh tấn.

Các bài nên xem: 

439 lượt xem
26/06/2020

Bình luận