Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Lợi ích khi tham gia Pháp bố thí, cúng dường tại CLB Cúc Vàng

Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa là những người đang thực hành sáu pháp hòa kính. Bởi vậy, nội quy khi tham gia pháp bố thí, cúng dường tại CLB rất nghiêm ngặt, nhằm phá đi tướng đồ nhận thí, tướng vật thí và tướng người bố thí. Điều đó được gọi là thực hành pháp lục hòa để phá tất cả những tướng bố thí hữu lậu và thành tựu pháp bố thí Ba La Mật (không thấy mình là người bố thí, không thấy người nhận thí, không thấy vật thí). Đây cũng chính là lợi ích khi tham gia pháp bố thí, cúng dường trong CLB Cúc Vàng.

>>> Tại sao cúng dường Tam Bảo được nhiều phước báu?

>>> Tam Bảo, quy y Tam Bảo là gì? Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

Buổi lễ sớt bát cúng dường chư Tăng của các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa (ảnh năm 2019)

Buổi lễ sớt bát cúng dường chư Tăng của các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa (ảnh năm 2019)

Để bố thí, cúng dường được lợi ích và công đức lớn, Đức Phật dạy: “Do sự có mặt của lòng tin…; do sự có mặt của vật thí…; do sự có mặt của các vị xứng đáng cúng dường…”. Bởi vậy, đối tượng nhận thí phải là những bậc giới đức, phạm hạnh, thực hành theo lời Phật dạy, làm lợi ích cho chúng sinh. Đây là một điều mà chúng ta phải hết sức cẩn trọng khi tìm nơi có chư Tăng tu hành để bố thí, cúng dường và hộ trì cho các vị ấy.

Những lời chia sẻ trong video trên đây của Cô Phạm Thị Yến sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về sự thực hành thành tựu của pháp bố thí, cúng dường Ba La Mật.

Các bài nên xem:

892 lượt xem
23/04/2020

Bình luận (0)