Link video và đề mục quán chương trình số 1 tu kỷ niệm về Ngài Đại Ca Diếp

Xem Nghi thức tu kỷ niệm về Ngài Đại Ca Diếp tại link:
https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-tap-ky-niem-ngay-via-to-su-dai-dau-da-ca-diep-c3745.html  

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Văn Bạch Nghe Pháp, Ngồi Thiền

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-nghe-phap-ngoi-thien-chung-cho-tat-ca-cac-chuong-trinh-nghi-thuc-tu-tap-c5166.html

C. Nội Dung Bài Pháp Và Đề Mục Thiền Quán

I. Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Sự kiện Tổ sư Đại đầu đà Ca Diếp đản sinh

II. Ngày 3: Ngồi Thiền

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

+ Quán chiếu trí tuệ thế gian của mình thế nào? Mình đã kiêu mạn về việc sở hữu trí tuệ thế gian đó ra sao qua việc khinh khi, coi thường người khác? Từ đó khởi tâm hổ thẹn và từ bỏ các hành vi kiêu mạn.
+ Quán chiếu tài năng thế gian của mình thế nào? Mình đã ngã mạn về việc sở hữu tài năng thế gian đó ra sao qua việc khinh khi, coi thường người khác? Từ đó khởi tâm hổ thẹn và từ bỏ các hành vi kiêu mạn.
+ Tư duy nhân quả quả báo khổ trong hiện tại là do chính sự ngã mạn, coi thường đó, qua hiện tượng mình bị nghiệp quả khổ hoặc sống với người nhà (vợ, chồng, con cái,…) bị thiếu tài năng, thiếu tri thức và bị coi thường.
+ Quán chiếu việc trồng các căn lành công đức của mình trong việc “Hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, thực hành Lục Hòa” xem chúng ta tinh tấn đến đâu.
+ Quán chiếu các sự khổ phát sinh trong các việc lợi dưỡng mà mình đã hoặc đang tầm cầu vui thích.
+ Sinh tâm muốn học theo Ngài Ca Diếp, xả bỏ dục, ái, đau khổ, cầu phạm hạnh Niết Bàn, nguyện cho Chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian.

* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

III. Ngày 5: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Tình duyên phạm hạnh của Ngài Ca Diếp

IV. Ngày 6: Ngồi Thiền

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

+ Trong cuộc đời này mình đã bao giờ có tâm niệm không muốn lấy vợ/chồng, bởi sẽ cấu uế, bất tịnh và đau khổ không?
+ Mình đã thử người yêu bằng cách thế nào? Từ đó thấy tâm thấp hèn của mình và từ bỏ nó.
+ Tình yêu của mình được xuất phát từ mong cầu gì, tâm tính của con người hay tài sản? Quán chiếu xem hiện tại mong cầu ấy của mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm?
+ Quán chiếu chúng sinh khổ, thấy được mình sẽ khổ, mình có muốn thoát ra khỏi nó, có muốn xuất gia hay không?
+ Khi mình tu học Phật Pháp thấy hạnh phúc, mình có mong muốn và đã, đang và sẽ làm gì để người yêu hoặc vợ/chồng của mình biết đến Phật Pháp.
+ Sinh tâm tán dương cách tìm vợ của bậc đại phạm hạnh Ca Diếp. Phát nguyện học theo: Hãy đi tìm phạm hạnh của người, không đi tìm ái dục của người.

* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

 

-
aa
+
20,419 lượt xem
11/04/2023

Bình luận (4)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. S
  S

  Sầm Mạnh Quỳnh

  18/04/2024
  Chúng con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Chư Đại Tăng Ni Chùa Ba Vàng. Xin tri ân Cô Chủ Nhiệm và các bậc thiện hữu tri thức đã trợ duyên cho chúng con có được duyên tu tập công đức này ạ
 2. P
  P

  PT Nguyễn Thị Sính

  26/04/2023

  Chúng con xin thành kính tri ân sư phụ và đại tăng chùa mình và cô chủ nhiệm đã giúp cho chúng con được tu tập để hiểu sâu hơn về cuộc đời của tổ và công hạnh của tổ sư Đại Đầu Đà Ca Diếp ạ. Con xin ghi nhận lời chỉ dạy của cô ạ, xin tuỳ hỉ công đức quý đạo hữu ạ

 3. P
  P

  PT Nguyễn Thị Sính

  25/04/2023

  Chúng con xin thành kính tri ân Sư Phụ, đại Tăng chùa mình và Cô chủ nhiệm đã vì hàng phật tử chúng con mà hết lòng chỉ dạy để cho chúng con thấy biết về sự thật là vạn vật đều chịu sự sinh tru hoại diệt là tạm bợ ạ. Con xin được học theo hạnh của Ngài Đại Ca Diếp để diệt trừ tham ái, cấu uế ạ. Con xin nương tựa Cô tu học, tầm cầu giác ngộ giải thoát ạ.

 4. B
  B

  Bùi thi loan

  25/04/2023

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật