Nên làm thế nào khi khởi tâm bất kính khi nghĩ tới Phật, Bồ Tát và các bậc thiện tri thức? - Sơ đồ tu Phật tâm

Suy nghĩ bao gồm:
 
- Tư duy: là sự khởi nghĩ, nhận diện chủ động, có mục đích khi tiếp xúc cảnh. 
+ VD: Chúng ta nhận diện đẹp, xấu, đúng, sai,... 
+ Kết quả của sự tư duy là phát sinh ra nhận định, ý tưởng, kế hoạch,... hay ham muốn, mong muốn, ước mơ,… hoặc nhớ về quá khứ,..
- Vọng tưởng: là sự khởi nghĩ không chủ động và không kiểm soát được.
+ Nguyên nhân: Là dư báo của nghiệp cũ
+ Tác hại: Cản trở đường tu
+ VD: Tự nhiên khởi tâm bất kính với Phật, chư Tăng và người tu hành chân thật. Đó là do có tâm này từ kiếp xưa, đến bây giờ nó trở thành chướng ngại trên đường thực hành Pháp.
+ Cách giải quyết:
Bước 1: Nhận diện vọng tưởng bất thiện => Bước 2: Buông bỏ nó => Bước 3: Tác ý khởi niệm thiện để sinh công đức.
VD: Để trừ vọng tưởng khi khởi tâm bất thiện với Phật: Nhận diện vọng tưởng => Buông bỏ => Tác ý đảnh lễ Phật.
+ Tác dụng: Trừ bỏ vọng tưởng bất thiện; tu thêm được công đức lành.
Sơ đồ tư duy - Cách diệt trừ khi khởi tâm bất kính khi nghĩ tới Phật, Bồ Tát và các bậc thiện tri thức?
Sơ đồ tư duy - Cách diệt trừ khi khởi tâm bất kính khi nghĩ tới Phật, Bồ Tát và các bậc thiện tri thức?

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,843 lượt xem
05/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ