Tu tập thiền định, thiền quán để dứt trừ ác nghiệp

Trong đời sống tại gia, chúng ta còn nhiều ràng buộc, nên còn bị ác nghiệp chi phối, khiến gây tạo nên những nhân quả không tốt đẹp. Nhưng nếu không tinh tấn tu tập, tư duy thiền định, thiền quán thì chúng ta sẽ tiếp tục trôi lăn trong luân hồi sinh tử, và càng đau khổ hơn nếu không biết đến Phật Pháp.

tu-tap-thien-dinh-thien-quan-de-dut-tru-ac-nghiep
Nếu không tinh tấn tu tập, tư duy thiền định, thiền quán thì chúng ta sẽ tiếp tục trôi lăn trong luân hồi sinh tử (Bản đồ Mười Pháp giới)

Vì thế, cách duy nhất chính là tự mình nỗ lực tu tập và khởi lòng thương tưởng chúng sinh, cùng gieo duyên cho họ biết đến Pháp giải thoát. Nếu tu tập thiền định, thiền quán như vậy sẽ giúp cho chúng ta dứt trừ được các ác nghiệp.
Bài viết bạn nên xem:
Tinh tấn trong các duyên làm phận sự được lợi ích gì?
Cách tu tập Phật pháp dành cho người mới quy y Tam Bảo
Cách tiến bộ nhanh nhất trong tu tập là gì?
Cách khơi dậy tín tâm với Phật pháp?
Trong vòng luân hồi, đâu là nơi bắt đầu, đâu là nơi kết thúc?

173 lượt xem
08/02/2020

Bình luận