Các hướng dẫn trước và trong khi tham gia trực tuyến lễ an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến:

https://phamthiyen.com/tong-hop-cac-nghi-thuc-an-vi-lo-huong-tuong-phatkhanh-treo-xe-giai-bua-chu-noi-tho-ta-kien

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): 

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến (Dành cho Phật tử dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tùy hỷ)

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến (Dành cho Phật tử chính thức, dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Với tâm giác ngộ Phật Pháp, trải nghiệm thực tế về sự linh diệu của tâm linh, biết rõ tâm linh có sự dung thông bởi tâm thức giữa chư Tăng, Phật tử và chư Thiên, chư Thần Linh cùng vong linh trong các khóa lễ trực tuyến tại chùa Ba Vàng, từ sự tu tập giới đức của Chư Tăng, nên CLB Cúc Vàng đã cầu thỉnh Chư Tăng tác pháp an vị lô hương, giải bùa chú,… sám hối Chư Tăng cho Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng.

Để cho các Phật tử không bị lúng túng khi thực hành các công việc trong các khóa lễ an vị, giải bùa chú,… chú nguyện tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh,… trên xe ô tô.., nên câu lạc bộ hướng dẫn cho các Phật tử tuần tự các bước thực hành tại đây.

Chúc các đạo hữu được viên mãn công việc và thành tựu được công đức nương tựa Tam Bảo.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

A. Hướng Dẫn Trước Và Trong Khi Tham Gia Trực Tuyến Lễ An Vị Lô Hương, Tượng Phật/Khánh Treo Xe, Giải Bùa Chú Nơi Thờ Tà Kiến

I. Chuẩn Bị Bày Trí Ban Thờ Trước Ngày Diễn Ra Lễ An Vị Lô Hương, Tượng Phật/Khánh Treo Xe, Giải Bùa Chú Nơi Thờ Tà Kiến

- Ban thờ: Bát hương, tượng Phật/Khánh treo xe

- Đồ cần xả bỏ

ban-tho-phat-1-1
Bày trí ban thờ trước ngày diễn ra lễ an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú

II. Sắm Lễ Để Tham Gia Trực Tuyến Khi Tham Gia Chương Trình Trực Tuyến An Vị Lô Hương, Tượng Phật/Khánh Treo Xe, Giải Bùa Chú Nơi Thờ Tà Kiến

1. An trí tượng

2. Bát hương

3. Mâm cơm cúng

4. Khánh treo, đồ cần xả bỏ...

Cách sắp đặt bàn thờ trước khi vào khóa lễ trực tuyến an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến

III. Các Kiến Thức Cần Học Để Tham Gia Trực Tuyến Lễ An Vị Lô Hương, Tượng Phật/Khánh Treo Xe, Giải Bùa Chú Nơi Thờ Tà Kiến

1. Trầm hương đốt, nguyện hương, văn khấn:

- Chư Tăng tác lễ

- Phật tử quỳ gối chắp tay hướng tâm theo chư Tăng

2. Tán Phật - Đảnh lễ Tam Bảo:

- Chư Tăng tác lễ

- Phật tử khởi thân chắp tay tán Phật - đảnh lễ Tam Bảo theo sự hướng dẫn của Chư Tăng

3. Tán Pháp - Tụng Tựa Chú Lăng Nghiêm

- Chư Tăng tác lễ và tụng Tựa Chú Lăng Nghiêm

- Phật tử khởi thân chắp tay tán Pháp và tụng Tựa Chú Lăng Nghiêm

4. Sái tịnh đàn tràng

Bước 1: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Xin mời đại diện gia đình nhúng bông hoa (hoặc nhánh lá) vào cốc nước sái tịnh và quỳ gối, nâng cốc nước ngang trán hướng tâm về chư Tăng, để chư Tăng chú nguyện.

Bước 2: Phật tử nhúng hoa vào cốc nước sái tịnh, sau đó trở về chiếu lễ quỳ gối và để tay kiết ấn nâng cốc nước ngang trán, chư Tăng chú nguyện, đồng thời Phật tử vảy nước sái tịnh lên các đồ vật cần xả theo sự hướng dẫn của chư Tăng.

Cách dâng cốc nước ngang trán
Phật tử thực hành vẩy nước sái tịnh theo hướng dẫn của Chư Tăng

Bước 3: Chư Tăng chú nguyện xong - Phật tử đặt cốc nước sái tịnh lên ban thờ và ngồi an tọa theo sự hướng dẫn của chư Tăng.

5. Chư Tăng chứng minh cho các gia đình tín chủ sám hối và phát nguyện xả bỏ.

Bước 1: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Giờ này các tín chủ quỳ lên dâng tất cả hoặc 1 món đồ cần xả, để quý thầy tác pháp chú nguyện xả đồ tà kiến:

Bước 2: Phật tử dâng đồ cần xả bỏ và bạch sám hối theo hướng dẫn của chư Tăng (chư Tăng đọc trước - Phật tử bạch theo sau).

Hình ảnh Phật tử quỳ lên dâng tất cả hoặc 1 món đồ cần xả (ảnh minh họa)

Bước 3: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Mời toàn thể quý Phật tử đồng an tọa, thỉnh đại chúng cùng tụng kệ.

Bước 4: Phật tử đặt đồ cần xả vào vị trí đặt và ngồi an tọa để tụng kệ.

6. Hướng dẫn cách xử lý các đồ thờ cúng không đúng Pháp sau khi xả bỏ

Chư Tăng đọc hướng dẫn cách xử lý các đồ thờ, Phật tử ngồi an tọa nghe chư Tăng hướng dẫn.

7. Chú nguyện tôn tượng, hình ảnh chư Phật, Bồ Tát, khánh linh để trên các phương tiện giao thông của một số gia đình

Bước 1: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Giờ này mời quý Phật tử nào có tôn tượng, hình ảnh chư Phật, Bồ tát, khánh linh để trên các phương tiện đi lại, muốn thỉnh chư Tăng chú nguyện, thì chúng ta cho vào khay hoặc đĩa, rồi quỳ gối nâng ngang trán để chư Tăng bạch Phật chú nguyện.

Tôn tượng Phật, khánh treo được đặt trên đĩa (ảnh minh họa)

 

Bước 2: Phật tử quỳ gối dâng khay hoặc đĩa đặt đồ vật cần chú nguyện ngang trán

Tôn tượng Phật, khánh treo được đặt trên đĩa (ảnh minh họa)

 

Bước 3: Chư Tăng bạch chú nguyện tôn tượng (chư Tăng đọc trước - Phật tử bạch theo sau).

Bước 4: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Mời quý Phật tử hạ khay đựng tôn tượng, hình ảnh chư Phật, Bồ tát, khánh linh các đồ an trí trên phương tiện đặt lên trên ban thờ.

Vị trí đặt tượng Phật, khánh treo để trên ban thờ

Bước 5: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Bây giờ quý Phật tử đốt 10 nén hương để chuẩn bị vào phần phụng thỉnh. Sau đó mời đại diện gia đình dâng 3 nén hương ngang trán. Chư Tăng phụng thỉnh chư Phật, Bồ Tát giáng đàn. Quý Phật tử lưu ý: khi Chư Tăng đọc dứt câu “Nhất tâm phụng thỉnh”:... và đánh một tiếng chuông thì các Phật tử sẽ đọc tiếp danh hiệu đức Phật hoặc Bồ tát mà nhà mình thờ.

8. Bạch thỉnh Tam Bảo

Bước 1: Chư Tăng tác lễ

Bước 2: Phật tử quỳ gối dâng 3 nén hương ngang trán

Bước 3: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Mời gia đình cắm 3 nén hương vào bát hương thờ Phật ở chính giữa. Sau đó trở về quỳ gối chắp tay tại chiếu lễ. Và lễ 3 lễ theo sự hướng dẫn của chư Tăng

Phật tử quỳ dâng 3 nén hương và cắm hương vào bát hương thờ Phật ở chính giữa (ảnh minh họa)

9. Nghênh thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh

Bước 1: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Tiếp theo mời đại diện gia đình quỳ gối dâng tiếp 3 nén hương ngang trán, đồng hướng tâm lên ban thờ.

Bước 2: Phật tử quỳ gối dâng 3 nén hương ngang trán.

Bước 3: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Mời đại diện gia đình cắm 3 nén hương vào bát hương thờ Thần linh bên phải từ dưới nhìn lên,Phật tử cắm hương xong trở về quỳ gối chắp tay tại chiếu lễ.

Quỳ dâng hương và cắm hương vào bát hương thờ chư thiên, chư Thần linh

Phật tử quỳ dâng 3 nén hương và cắm hương vào bát hương thờ Thần linh bên phải từ dưới nhìn lên (ảnh minh họa)

Bước 4: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Tiếp theo mời đại diện gia đình quỳ gối dâng tiếp 3 nén hương ngang trán, đồng hướng tâm lên ban thờ. Giờ đây, các gia đình tín chủ sẽ bạch thỉnh các vong linh gia tiên của gia đình theo hướng dẫn của chư Tăng để thỉnh mời các hương linh gia tiên về tại đàn tràng của các gia đình tín chủ. Chư Tăng nói trước các Phật tử sẽ nói theo sau.

Bước 5: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Mời đại diện gia đình cắm 3 nén hương vào bát hương thờ gia tiên bên trái từ dưới nhìn lên. Sau đó trở về quỳ gối chắp tay tại chiếu lễ.

Phật tử quỳ dâng 3 nén hương và cắm hương vào bát hương thờ gia tiên bên trái từ dưới nhìn lên (ảnh minh họa)

Bước 6: Chư Tăng hướng dẫn gia đình đồng lễ xuống 1 lễ.

Bước 7: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Tiếp theo mời đại diện gia đình quỳ gối dâng tiếp 1 nén hương ngang trán.

Bước 8: Chư Tăng triệu thỉnh vong linh tại nơi đất ở.

Bước 9: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Mời đại diện gia đình cắm 1 nén hương vào bát hương thờ gia tiên bên trái từ dưới nhìn lên. Sau đó trở về chiếu lễ và an tọa chắp tay trang nghiêm.

10. Phổ triệu thỉnh chân ngôn

Chư Tăng tác lễ phổ triệu thỉnh chân ngôn, Phật tử ngồi an tọa chắp tay trang nghiêm.

11. Khai thị chư Thiên/Thần Linh/chư hương linh

Chư Tăng khai thị, Phật tử ngồi an tọa chắp tay trang nghiêm lắng nghe lời khai thị của chư Tăng.

12. Tụng kinh

- Chư Tăng hướng dẫn chuyển sang phần tụng kinh - Phật tử ngồi an tọa tụng kinh theo bài kinh được chiếu trên màn hình trực tuyến.

Bài Kinh: Phật Dạy Phụng Thờ Ai Có Lợi Ích

Thuở xưa, đức Phật giáo hóa ở tinh xá nước Xá-vệ. Lúc ấy, trong thành La-duyệt-kỳ có một người ngu si hung bạo, bất hiếu với mẹ cha, khinh khi người lương thiện, không kính bậc tôn trưởng. Ông ấy làm ăn thất bại, không được như ý nên thờ phụng lửa để cầu ban phước. Pháp tắc thờ lửa, mỗi ngày khi mặt trời vừa lặn phải đốt lên một đống lửa lớn rồi hướng về đó mà quỳ lạy có khi đến nửa đêm, lửa tắt mới thôi.
Người ấy thờ như vậy ba năm mà không được phước báu gì, bèn chuyển qua thờ mặt trời, mặt trăng. Pháp tắc thờ mặt trời, mặt trăng là ban ngày khi mặt trời mới mọc, ban đêm khi mặt trăng vừa lên thì hướng về đó mà lễ lạy đến chừng nào lặn mới thôi!
Người ấy thực hành như vậy ba năm mà vẫn không được phước báu gì bèn chuyển qua thờ trời, đốt hương quỳ lạy, dâng lên hương hoa, rượu thịt trâu bò heo dê tươi ngon cho đến khi nghèo túng mà vẫn không được phước báo gì.
Người ấy vì thế thân thể tiều tụy, bệnh hoạn đi ra cửa không nổi. Một hôm ông nghe được ở nước Xá-vệ có đức Phật là bậc chư thiên tôn kính, nên định đến đó phụng sự, mong được phước báo. Ông liền cố gắng qua nước Xá-vệ tìm đến chỗ Phật. Tới trước cửa tinh xá, khi nhìn thấy tôn dung uy nghiêm của đức Phật hào quang rực rỡ như trăng sáng nổi bật giữa muôn sao, người ấy tâm sinh hoan hỷ, quỳ xuống đỉnh lễ đức Thế Tôn rồi chắp tay thưa rằng:
- Lạy đức Thế Tôn! Con sinh ra và lớn lên trong ngu muội, không biết gì đến Phật Pháp Tăng, chỉ lo thờ lửa, mặt trời, mặt trăng và các thiên thần. Chín năm cần khổ ròng rã không được chút phước nào, mà thân thể con lại tiều tụy, khí lực suy vi, bốn đại nhiều bệnh không biết sẽ chết ngày nào. Nay con biết được đức Thế Tôn là bậc thầy cứu độ chúng sinh, nên từ xa lại đây quy y, xin Ngài ban cho ân phước.
Đức Phật nói với ông rằng:
- Ông thờ phụng từ trước đến nay toàn là yêu tà, quỷ mị. Cúng tế cầu đảo với những hạng ấy nhiều như núi thì tội lỗi cũng đầy ắp như sông biển! Sát sinh để cầu phước thì cách phước rất xa! Giả như ông trăm kiếp cần khổ sát sinh, đem tất cả bò dê trong thiên hạ ra tế tự cầu đảo, thì sẽ mang tội lớn như núi Tu-di mà phước chỉ nhỏ bằng hạt cải. Thật phí công của vô ích, há chẳng si hoặc lắm sao? Lại nữa, ông là người bất hiếu với cha mẹ, khinh khi người hiền, chẳng kính tôn trưởng, kiêu mạn cống cao, tam độc đầy dẫy, tội nghiệp ngày một sâu, do đâu mà được phước? Nếu ông có thể cải đổi tâm tính, lễ kính bậc hiền đức, oai nghi lễ phép cung phụng bậc trưởng lão, bỏ ác làm lành, tu sửa thân tâm, trải lòng từ bi thì bốn phước mỗi ngày một tăng, đời đời không gặp họa hoạn. Bốn phước đó là gì?
Một là: Nhan sắc đoan chính.
Hai là: Khí lực mạnh mẽ.
Ba là: An ổn không bệnh.
Bốn là: Trường thọ, không bị chết oan.
Nếu ông tinh tấn tu theo những hạnh trên, không chút giải đãi thì có thể đắc đạo.
Bấy giờ, đức Thế Tôn liền nói kệ:
Tế thần để cầu phước
Xét quả báo về sau
So kính lễ bậc hiền
Bốn phần không được một.
Biết lễ độ khiêm cung
Thường kính bậc trưởng lão
Bốn phước tự nhiên tăng
Sắc, lực, thọ, an ổn.
Người đó nghe kệ xong hoan hỉ tin hiểu, đỉnh lễ Phật rồi lại thưa rằng:
- Con vì tội cấu che ngăn đã gây ra tội lỗi trong suốt chín năm. Nay con may nhờ lòng từ khai thị mới được thông hiểu. Xin đức Thế Tôn cho con được xuất gia làm Sa-môn.
Đức Phật bảo:
- Lành thay! Hãy lại đây Tỳ-kheo!
Người ấy râu tóc tự rụng, thành bậc Sa-môn. Sau đó, tinh cần quán niệm hơi thở, vị ấy chứng quả A-la-hán. 🕭🕭 🕭

13. Cúng Phật, chư Thiên, chư Thần Linh

- Chư Tăng đọc hướng dẫn: Giờ này mời toàn thể các gia đình đồng chắp tay, chư Tăng sẽ đại diện cho các Phật tử và gia đình cúng cơm Phật.

14. Cúng hương linh gia tiên tiền tổ

Bước 1: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Mời đại diện gia đình quỳ gối dâng khay/đĩa đựng bát cơm, chén nước, cốc sữa, chú tâm theo quý Thầy.

Phật tử dâng cúng bát cơm, nước và sữa (ảnh minh họa)

Bước 2: Chư Tăng tụng chú biến thực, biến thủy, phổ cúng dường.

Bước 3: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Dâng cơm lên án.

Bước 4. Phật tử dâng khay đựng bát cơm, chén nước, cốc sữa lên vị trí bàn thờ và trở về chiếu lễ quỳ gối chắp tay.

mam-com-cung
Vị trí đặt khay đựng cơm, nước, sữa tại vị trí bàn thờ

Bước 5: Trở về chiếu lễ, Phật tử lễ gia tiên tiền tổ 1 lễ theo sự hướng dẫn của chư Tăng, sau đó ngồi an tọa trang nghiêm.

15. Tụng chú và kệ cát tường

-  Chư Tăng tụng chú và kệ cát tường, Phật tử ngồi an tọa chắp tay trang nghiêm tụng chú và kệ cát tường.

16. Phục nguyện

- Chư Tăng đọc hướng dẫn: Xin mời quý Phật tử cùng gia đình đồng quỳ gối chắp tay hướng tâm để chư Tăng phục nguyện.

17. Hồi hướng - Tam tự quy

- Chư Tăng đọc hồi hướng - Tam tự quy.

- Phật tử quỳ gối chắp tay đọc hồi hướng - và lễ sau mỗi lễ đọc Tam tự quy.

B. Các Văn Bạch Khi Tham Gia Trực Tuyến Lễ An Vị Lô Hương, Tượng Phật/Khánh Treo Xe, Giải Bùa Chú Nơi Thờ Tà Kiến

I. Văn Bạch Tham Gia Trực Tuyến Lễ An Vị Lô Hương, Tượng Phật/Khánh Treo Xe, Giải Bùa Chú Nơi Thờ Tà Kiến

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html

 II. Văn Bạch Khi Có Sự Việc Gấp/Hiện Tượng Bất Thường

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-khi-co-su-viec-gap-hien-tuong-bat-thuong-c4416.html

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 4 tháng 5 năm 2023

73,171 lượt xem
20/08/2023

Bình luận (17)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. P
  P

  Phạm thị huêj

  24/03/2023

  Cô cho em hỏi, trước khi thay cốt bát hương cũ để mang bát hương về chùa thì cần làm những bước như nào ạ?
  Em xin tri ân công đức của Cô ạ

  1. Ban quản trị

   05/04/2023

   Ban Quản trị trang Phạm Thị Yến xin chào bạn Phạm Thị Huệ và xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
   Nếu bạn đang tu tập trong đạo tràng, để đúng Pháp lục hòa, bạn hoan hỷ hỏi lên đạo tràng, đạo tràng sẽ hướng dẫn cho bạn nhé!
   Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

 2. N
  N

  Nguyễn thị Mai pd diệu phúc

  29/12/2022

  NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI. Con xin thành kính tri ân trên Tam Bảo, trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô chủ nhiệm đã chỉ dạy cho chúng con từng bước để chúng con thực hành. Con thành kính cảm niệm ân đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô chủ nhiệm ạ

 3. N
  N

  Ngô Thị Xuyến

  14/07/2022

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con thành kính tri ân Tam Bảo, con thành kính tri ân công đức của Thầy và chư Tăng, Ni và Cô cn đã chỉ dạy từng bước tỉ mỉ, để hàng Phật tử chúng con nương theo và thực hành việc thờ cúng đúng pháp ạ!

 4. N
  N

  Ngọc Anh Nguyễn

  14/07/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân Tam Bảo, con xin tri ân Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni và Cô cn ạ!

 5. P
  P

  Phạm Thị Dung

  14/07/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ, tri ân công đức của Đại Tăng chùa Ba Vàng, tri ân Cô Chủ nhiệm đã chỉ dạy cho chúng con thờ cúng đúng Pháp và rất chi tiết ạ.