Các hướng dẫn trước và trong khi tham gia trực tuyến lễ an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến tại link: 

https://phamthiyen.com/tong-hop-cac-nghi-thuc-an-vi-lo-huong-tuong-phatkhanh-treo-xe-giai-bua-chu-noi-tho-ta-kien-c3765.html

A. Hướng Dẫn Trước Và Trong Khi Tham Gia Trực Tuyến Lễ An Vị Lô Hương, Tượng Phật/Khánh Treo Xe, Giải Bùa Chú Nơi Thờ Tà Kiến

I. Chuẩn Bị Bày Trí Ban Thờ Trước Ngày Diễn Ra Lễ An Vị Lô Hương, Tượng Phật/Khánh Treo Xe, Giải Bùa Chú Nơi Thờ Tà Kiến

- Ban thờ: Bát hương, tượng Phật/Khánh treo xe.

- Đồ cần xả bỏ.

Bày trí ban thờ trước ngày diễn ra lễ an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú
Bày trí ban thờ trước ngày diễn ra lễ an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú

II. Sắm Lễ Để Tham Gia Trực Tuyến Khi Tham Gia Chương Trình Trực Tuyến An Vị Lô Hương, Tượng Phật/Khánh Treo Xe, Giải Bùa Chú Nơi Thờ Tà Kiến

1. An trí tượng

2. Bát hương

3. Mâm cơm cúng

4. Khánh treo, đồ cần xả bỏ...

Cách sắp đặt bàn thờ trước khi vào khóa lễ trực tuyến an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến
Cách sắp đặt bàn thờ trước khi vào khóa lễ trực tuyến an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến

III. Các Kiến Thức Cần Học Để Tham Gia Trực Tuyến Lễ An Vị Lô Hương, Tượng Phật/Khánh Treo Xe, Giải Bùa Chú Nơi Thờ Tà Kiến

1. Đại diện các gia đình dâng lời tác bạch
- Phật tử quỳ gối chắp tay hướng tâm theo Phật tử đại diện tác bạch.

2. Trầm hương đốt, nguyện hương, văn khấn
- Chư Tăng tác lễ.

- Phật tử quỳ gối chắp tay hướng tâm theo chư Tăng.

3. Tán Phật - Đảnh lễ Tam Bảo
- Chư Tăng tác lễ.

- Phật tử khởi thân chắp tay tán Phật - đảnh lễ Tam Bảo theo sự hướng dẫn của chư Tăng.

4. Tán Pháp - Tụng Tựa Chú Lăng Nghiêm
- Chư Tăng tác lễ và tụng Tựa Chú Lăng Nghiêm.

- Phật tử khởi thân chắp tay tán Pháp và tụng Tựa Chú Lăng Nghiêm.

5. Sái tịnh đàn tràng
Bước 1: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Xin mời đại diện gia đình nhúng bông hoa (hoặc nhánh lá) vào cốc nước sái tịnh và quỳ gối, nâng cốc nước ngang trán hướng tâm về chư Tăng, để chư Tăng chú nguyện.

Bước 2: Đại diện gia đình Phật tử khởi thân đứng dậy, dùng cành hoa (hoặc nhánh lá) nhúng vào cốc nước sái tịnh, sau đó về chiếu lễ quỳ gối và để tay kiết ấn nâng cốc nước ngang trán để chư Tăng chú nguyện.

Cách dâng cốc nước ngang trán
Cách dâng cốc nước ngang trán
Phật tử thực hành vẩy nước sái tịnh theo hướng dẫn của Chư Tăng
Phật tử thực hành vẩy nước sái tịnh theo hướng dẫn của Chư Tăng

Bước 3: Chư Tăng đọc hướng dẫn cách sái tịnh.

Bước 4: Đại diện gia đình lại tiếp tục khởi thân đứng dậy, dùng cành hoa (hoặc nhánh lá) nhúng vào cốc nước sái tịnh và rẩy nước sái tịnh lên ban thờ, rẩy nước cao lên ban thờ, không cẩn rẩy trực tiếp vào bát hương, xong rồi tiếp tục rẩy nước vào các khay đựng tượng, các tranh ảnh Phật, khánh linh để trang trí trên phương tiện giao thông, cuối cùng là rẩy nước vào các đồ thờ tự: những bát hương, bùa chú và những nơi thờ tự mà chúng ta xin xả bỏ theo sự hướng dẫn của chư Tăng.

Bước 5: Chư Tăng chú nguyện xong - Phật tử đặt cốc nước sái tịnh lên ban thờ và ngồi an tọa theo sự hướng dẫn của chư Tăng.

6. Chư Tăng chứng minh cho các gia đình tín chủ sám hối và phát nguyện xả bỏ
Bước 1: Ngồi trang nghiêm nghe chư Tăng hướng dẫn việc thờ cúng đúng pháp và phân tích nghiệp tà kiến trong việc thờ cúng.

Bước 2: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Giờ này các tín chủ quỳ lên dâng tất cả hoặc 1 món đồ cần xả bỏ, để quý Thầy tác pháp chú nguyện xả đồ tà kiến.

Bước 3: Phật tử dâng đồ cần xả bỏ và bạch sám hối theo hướng dẫn của chư Tăng (chư Tăng đọc trước - Phật tử bạch theo sau).

Hình ảnh Phật tử quỳ lên dâng tất cả hoặc 1 món đồ cần xả (ảnh minh họa)
Hình ảnh Phật tử quỳ lên dâng tất cả hoặc 1 món đồ cần xả (ảnh minh họa)

Bước 4: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Mời toàn thể quý Phật tử hạ khay hoặc đồ vật ở trên tay xuống để vào vị trí đặt và đồng an tọa, thỉnh đại chúng cùng tụng kệ Vô Thường.

Bước 5: Phật tử đặt đồ cần xả vào vị trí đặt và ngồi an tọa để tụng kệ.

7. Chư Tăng đọc hướng dẫn cách xử lý các đồ thờ không đúng Pháp sau khi xả bỏ, Phật tử ngồi an tọa nghe chư Tăng hướng dẫn

8. Chư Tăng chú nguyện tôn tượng, hình ảnh chư Phật, Bồ Tát, khánh linh để trên các phương tiện giao thông của một số gia đình
Bước 1: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Giờ này mời quý Phật tử nào có tôn tượng, hình ảnh chư Phật, Bồ Tát, khánh linh để trên các phương tiện đi lại, muốn thỉnh chư Tăng chú nguyện, thì chúng ta cho vào khay hoặc đĩa, rồi quỳ gối nâng ngang trán để chư Tăng bạch Phật chú nguyện.

Tôn tượng Phật, khánh treo được đặt trên đĩa (ảnh minh họa)
Tôn tượng Phật, khánh treo được đặt trên đĩa (ảnh minh họa)

Bước 2: Phật tử quỳ gối dâng khay hoặc đĩa đặt đồ vật cần chú nguyện ngang trán.

Tôn tượng Phật, khánh treo được đặt trên đĩa (ảnh minh họa)
Tôn tượng Phật, khánh treo được đặt trên đĩa (ảnh minh họa)

Bước 3: Chư Tăng bạch chú nguyện tôn tượng (chư Tăng đọc trước - Phật tử bạch theo sau).

Bước 4: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Mời quý Phật tử hạ khay đựng tôn tượng, hình ảnh chư Phật, Bồ Tát, khánh linh các đồ an trí trên phương tiện đặt lên trên ban thờ.

Vị trí đặt tượng Phật, khánh treo để trên ban thờ
Vị trí đặt tượng Phật, khánh treo để trên ban thờ

Bước 5: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Bây giờ quý Phật tử đốt 10 nén hương để chuẩn bị vào phần phụng thỉnh. Sau đó mời đại diện gia đình dâng 3 nén hương ngang trán. Chư Tăng phụng thỉnh chư Phật, Bồ Tát giáng đàn. Quý Phật tử lưu ý: khi Chư Tăng đọc dứt câu “Nhất tâm phụng thỉnh”:... và đánh một tiếng chuông thì các Phật tử sẽ đọc tiếp danh hiệu đức Phật hoặc Bồ Tát mà nhà mình thờ.

9. Bạch thỉnh Tam Bảo
Bước 1: Chư Tăng tác lễ.

Bước 2: Phật tử quỳ gối dâng 3 nén hương ngang trán.

Bước 3: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Mời gia đình cắm 3 nén hương vào bát hương thờ Phật ở chính giữa. Sau đó trở về quỳ gối chắp tay tại chiếu lễ. Và lễ 3 lễ theo sự hướng dẫn của chư Tăng.

Phật tử quỳ dâng 3 nén hương và cắm hương vào bát hương thờ Phật ở chính giữa (ảnh minh họa)
Phật tử quỳ dâng 3 nén hương và cắm hương vào bát hương thờ Phật ở chính giữa (ảnh minh họa)

10. Nghênh thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh
Bước 1: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Tiếp theo mời đại diện gia đình quỳ gối dâng tiếp 3 nén hương ngang trán, đồng hướng tâm lên ban thờ.

Bước 2: Phật tử quỳ gối dâng 3 nén hương ngang trán.

Bước 3: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Mời đại diện gia đình cắm 3 nén hương vào bát hương thờ chư Thiên, chư Thần Linh bên phải từ dưới nhìn lên, Phật tử cắm hương xong trở về quỳ gối chắp tay tại chiếu lễ (chư Tăng đọc kệ). Sau khi gia đình đọc kệ xong gia đình đồng lễ xuống 1 lễ.

Bước 4: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Tiếp theo mời đại diện gia đình quỳ gối dâng tiếp 3 nén hương ngang trán, đồng hướng tâm lên ban thờ. Giờ đây, các gia đình tín chủ sẽ bạch thỉnh các hương linh gia tiên của gia đình theo hướng dẫn của chư Tăng để thỉnh mời các hương linh gia tiên về tại đàn tràng của các gia đình tín chủ. Chư Tăng nói trước các Phật tử sẽ nói theo sau.

Bước 5: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Mời đại diện gia đình cắm 3 nén hương vào bát hương thờ gia tiên bên trái từ dưới nhìn lên. Sau đó trở về quỳ gối chắp tay tại chiếu lễ.

Phật tử quỳ dâng 3 nén hương và cắm hương vào bát hương thờ gia tiên bên trái từ dưới nhìn lên (ảnh minh họa)
Phật tử quỳ dâng 3 nén hương và cắm hương vào bát hương thờ gia tiên bên trái từ dưới nhìn lên (ảnh minh họa)

Bước 6: Chư Tăng hướng dẫn gia đình đồng lễ xuống 1 lễ.

Bước 7: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Tiếp theo mời đại diện gia đình quỳ gối dâng tiếp 1 nén hương ngang trán.

Bước 8: Chư Tăng triệu thỉnh hương linh tại nơi đất ở.

Bước 9: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Mời đại diện gia đình cắm 1 nén hương vào bát hương thờ gia tiên bên trái từ dưới nhìn lên. Sau đó trở về chiếu lễ và an tọa chắp tay trang nghiêm.

11. Phổ triệu thỉnh chân ngôn
Chư Tăng tác lễ phổ triệu thỉnh chân ngôn, Phật tử ngồi an tọa chắp tay trang nghiêm.

12. Khai thị chư Thiên/Thần Linh/chư hương linh
Chư Tăng khai thị, Phật tử ngồi an tọa chắp tay trang nghiêm lắng nghe lời khai thị của chư Tăng.

13. Tụng kinh
- Chư Tăng hướng dẫn chuyển sang phần tụng kinh - Phật tử ngồi an tọa tụng kinh theo bài kinh được chiếu trên màn hình trực tuyến.

Bài Kinh (Ấn vào tên bài):
Bài Kinh Số 1: Lễ Bái Sáu Phương (Tụng vào tháng 1, 4, 7, 10, 2 Nhuận Âm Lịch) - cập nhật sau
 
Bài Kinh Số 2: Phật Cứu Độ Bảy Người Làm Vật Hy Sinh Cúng Tế Phạm Thiên (Tụng vào tháng 2, 5, 8, 11 Âm Lịch) - cập nhật sau
 
Bài Kinh Số 3: Phật Dạy Phụng Thờ Ai Có Lợi Ích (Tụng vào tháng 3, 6, 9, 12 Âm Lịch)

14. Cúng Phật, chư Thiên, chư Thần Linh
- Chư Tăng đọc hướng dẫn: Giờ này mời toàn thể các gia đình an tọa, đồng chắp tay, chư Tăng sẽ đại diện cho các Phật tử và gia đình cúng cơm Phật.

15. Cúng hương linh gia tiên tiền tổ
Bước 1: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Mời đại diện gia đình quỳ gối dâng khay/đĩa đựng bát cơm, chén nước, cốc sữa lên ngang trán, chú tâm theo quý Thầy.

Phật tử dâng cúng bát cơm, nước và sữa (ảnh minh họa)
Phật tử dâng cúng bát cơm, nước và sữa (ảnh minh họa)

Bước 2: Chư Tăng tụng chú biến thực, biến thủy, phổ cúng dường.

Bước 3: Chư Tăng đọc hướng dẫn: Dâng cơm lên án.

Bước 4. Phật tử dâng khay đựng bát cơm, chén nước, cốc sữa lên vị trí bàn thờ và trở về chiếu lễ quỳ gối chắp tay.

Vị trí đặt khay đựng cơm, nước, sữa tại vị trí bàn thờ
Vị trí đặt khay đựng cơm, nước, sữa tại vị trí bàn thờ

Bước 5: Trở về chiếu lễ, Phật tử lễ gia tiên tiền tổ 1 lễ theo sự hướng dẫn của chư Tăng, sau đó ngồi an tọa trang nghiêm.

16. Tụng chú và kệ cát tường
- Chư Tăng tụng chú và kệ cát tường, Phật tử ngồi an tọa chắp tay trang nghiêm tụng chú và kệ cát tường.

17. Phục nguyện
- Chư Tăng đọc hướng dẫn: Xin mời quý Phật tử cùng gia đình đồng quỳ gối chắp tay hướng tâm để chư Tăng phục nguyện.

18. Hồi hướng - Tam tự quy
- Chư Tăng đọc hồi hướng.
- Tam tự quy.
- Phật tử an tọa chắp tay đọc hồi hướng.
- Lễ Tam Bảo 3 lễ theo hướng dẫn của chư Tăng.
- Đồng an tọa, nghe quý Thầy căn dặn về việc tu tập sau khi an vị.

19. Bạch tri ân
- Phật tử đồng quỳ gối, hướng tâm theo MC để tri ân ân đức của chư đại đức Tăng.
- Niệm hồng danh Phật để cung tiễn quý Thầy.

B. Các Văn Bạch Khi Tham Gia Trực Tuyến Lễ An Vị Lô Hương, Tượng Phật/Khánh Treo Xe, Giải Bùa Chú Nơi Thờ Tà Kiến

I. Văn Bạch Tham Gia Trực Tuyến Lễ An Vị Lô Hương, Tượng Phật/Khánh Treo Xe, Giải Bùa Chú Nơi Thờ Tà Kiến

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html

II. Văn Bạch Khi Có Sự Việc Gấp/Hiện Tượng Bất Thường

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-khi-co-su-viec-gap-hien-tuong-bat-thuong-c4416.html

-
aa
+
68,650 lượt xem
20/08/2023

Bình luận (16)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. P
  P

  Phạm thị huêj

  05/04/2023

  Cô cho em hỏi, trước khi thay cốt bát hương cũ để mang bát hương về chùa thì cần làm những bước như nào ạ?
  Em xin tri ân công đức của Cô ạ

   Xem thêm bình luận >>
  1. Ban quản trị

   05/04/2023

   Ban Quản trị trang Phạm Thị Yến xin chào bạn Phạm Thị Huệ và xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
   Nếu bạn đang tu tập trong đạo tràng, để đúng Pháp lục hòa, bạn hoan hỷ hỏi lên đạo tràng, đạo tràng sẽ hướng dẫn cho bạn nhé!
   Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

 2. N
  N

  Nguyễn thị Mai pd diệu phúc

  29/12/2022
  NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI. Con xin thành kính tri ân trên Tam Bảo, trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô chủ nhiệm đã chỉ dạy cho chúng con từng bước để chúng con thực hành. Con thành kính cảm niệm ân đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô chủ nhiệm ạ
 3. L
  L

  Luyện Duy Tuấn

  14/07/2022
  Con xin thành kính tri ân công đức trên sư phụ, tri ân công đức của đại tăng chùa Ba Vàng, tri ân công đức của cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến PD Tâm Chiếu Hoàn Quán đã dạy rất tỷ mỷ cho con thực hiện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
 4. P
  P

  Phạm Thị Khánh

  14/07/2022
  Con xin tri ân công đức Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng đã hướng dẫn chúng con thực hành chi tiết ạ
 5. Đ
  Đ

  Đỗ Thị Uyên

  14/07/2022
  Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng. Con xin tri ân công đức Cô chủ nhiệm đã chỉ dạy cho chúng con thực hành đúng Pháp ạ