Học hạnh bố thí Ba-la-mật của Đức Phật | Trạch Pháp 03/01/Canh Tý

Bố thí Ba-la-mật là một trong sáu Pháp môn (lục độ) mà Đức Phật đã dạy cho Phật tử có tâm trí rộng lớn thực hành để độ mình và độ người ra khỏi biển sinh tử luân hồi. Vậy Phật tử chúng ta nên làm những việc công đức gì, với tâm như thế nào thì được gọi là bố thí Ba-la-mật? 
Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video để được nghe những lời trạch giảng từ Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) nhé!
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:
Phật tối thắng như thế nào? - Trạch Kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 51
Ai truyền cụ túc giới cho Đức Phật? - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 63
Cần tu thế nào để có được ""nguyện lực chân thực"" lợi ích thế gian? | Trạch Pháp 8/1


-
aa
+
1,367 lượt xem
05/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ