Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Dấu hiệu nhận biết người có căn tu | Trạch Pháp ngày 03/9/Canh Tý

Nhiều người có quan niệm rằng, phải có căn tu thì mới đi tu, còn không có căn tu thì không thể tu được. Liệu điều đó có đúng hay không? Và phải làm như thế nào để có thể nhận biết được mình có căn tu?
Trong bài 171 Kinh Mi Tiên vấn đáp – “Chúng sanh nào có khả năng đắc đạo?”, qua đoạn đối thoại của Đại đức Na Tiên và vua Mi Lan Đà, Cô Phạm Thị Yến đã trạch giảng về các loài chúng sinh không có khả năng đắc quả. Từ đó, Cô cũng chia sẻ về cách nhận biết người như thế nào thì được gọi là có căn tu.
Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến, quý Phật tử và các bạn có thể hiểu rõ hơn về căn tu và biết cách nhận biết người nào có căn tu để tăng thêm tri kiến, tin tưởng bản thân và tiến tới phát tâm xuất gia cầu đạo giải thoát.

Các bài nên xem: 

162 lượt xem
19/10/2020

Bình luận