Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cúng dường đúng pháp lục hòa để được nhiều lợi ích

Trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, có một số Phật tử khi thấy các ngôi chùa gần nhà hoặc ở những vùng khó khăn, hẻo lánh kêu gọi cúng dường để xây chùa thì tự mình phát tâm cúng dường ngay. Đôi khi, các Phật tử còn rủ đạo hữu trong đạo tràng, trong CLB để cúng dường cùng mình với tâm mong muốn hộ trì Tam Bảo. Tuy nhiên, CLB Cúc Vàng là môi trường tu tập lục hòa, mọi vấn đề đều phải được sự thống nhất của Ban Điều hành CLB (nằm trong “ý hòa đồng duyệt”). Nếu cúng dường đúng Pháp lục hòa, phước báu sẽ phát sinh đến cho người thực hành cúng dường; còn nếu cúng dường ngoài Pháp lục hòa sẽ không mang lại lợi ích cho mình, lợi ích cho người.

Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) về vấn đề này. Mong quý Phật tử có thể hiểu và thực hành mang nhiều lợi ích nhất đến cho bản thân.

Các bài nên xem: 

405 lượt xem
21/08/2020

Bình luận