Bài hát: Sự kiện đản sinh của Đức Phật

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Phối khí: Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng


Lời bài hát:

Trên cung trời Đâu Suất
Bồ Tát Hộ Minh
Quán sát nhân gian
Thấy chúng sinh lầm than
Thấy chúng sinh mê lầm chịu nhiều khổ đau
Bồ tát không yên lòng
Quyết xuống cõi nhân gian
Dùng nhãn thông quan sát
Bồ tát đã chọn sinh
Trong dòng sát đế lỵ
Vua cha là tịnh phạn
Hoàng hậu là Ma Da.

Hoàng hậu Ma Da.
Ứng hiện điềm lành
Voi trắng sáu ngà
Nhập vào bên hông
Bồ tát đã nhập thai
Bồ tát đã nhập thai.

Đại địa rung chấn động
Đại địa rung chấn động
Bồ tát đã nhập thai.
Bồ tát đã nhập thai.

Ở trong thai mẹ
Bồ Tát kiết già
Hoàng hậu Ma Da
Được luôn mát mẻ
Hiền hòa tươi vui.

Đến kỳ sinh nở
Hoàng hậu Ma Da
Trên đường về quê ngoại
Ghé rừng vô ưu
Hạ sinh Bồ Tát Tất Đạt Đa.

Rồng phun nước thiêng
Tắm thân thái tử
Chư thiên ca hát rải hoa cúng dường
Sen hồng nâng gót
Bảy bước chân thiêng.

Trái đất chuyển rung
Khi Ngài tuyên bố
“Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn”
Đức Phật Thích Ca
Đản sinh cứu độ
Đản sinh cứu khổ
Khắp cho muôn loài
Khắp chốn nhân thiên
Mừng vui cúng dường
Đức Phật đản sinh
Khắp chốn nhân thiên
Mừng vui Đức Phật đản sinh.

Đức Phật Thích Ca
Đản sinh cứu độ
Đản sinh cứu khổ
Khắp cho muôn loài
Khắp chốn nhân thiên
Mừng vui cúng dường
Đức Phật đản sinh
Khắp chốn nhân thiên
Mừng vui Đức Phật đản sinh.

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

2,819 lượt xem
15/05/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ