Bài hát: Hoan Ca Đức Phật đản sinh

Màn đêm vô minh

Màn đêm vô minh

màn đêm bỗng vụt tan biến.

Kìa ánh sáng lớn chiếu xuống nhân gian, là Đức Thích Ca ra đời.

 

Cùng loan tin vui

cùng loan tin vui đi khắp ba ngàn thế giới:

Kìa ánh sáng lớn

chiếu xuống nhân gian, là Đức Thích Ca ra đời.

 

Nào mình cùng ngân vang bài ca Đức Phật đản sinh!Nào mình cùng ngân vang mừng ngày Đức Thích Ca ra đời.

 

Cùng nhau ca vang

Cùng nhau ca vang

cùng nhau đón chào bình minh.

 

Hãy loan tin vui

Hãy loan tin vui

rằng Đức Thích Ca ra đời.

-
aa
+
984 lượt xem
31/03/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ