Bài hát: Vui thay Phật ra đời

Soạn lời theo Kinh Pháp Cú – Phẩm Phật Đà: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Hòa âm phối khí: Nguyễn Hồng Sơn


Lời bài hát:

Vui thay Phật ra đời
Vui thay Pháp được giảng
Vui thay Tăng hòa hợp
Hòa hợp tu vui thay.

Vui thay Phật ra đời
Vui thay Pháp được giảng
Vui thay Tăng hòa hợp
Hòa hợp tu vui thay.

Khó thay được làm người
Khó thay được sống còn
Khó thay nghe diệu Pháp
Khó thay Phật ra đời.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/1uccGlatJOq_d3Tq2QT-uJ1oIKdaNOOL5/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+
8,152 lượt xem
18/04/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ