Bài hát: Nhân duyên đản sinh của Đức Phật

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Ca sĩ Linh Phạm cùng vũ đoàn


Lời bài hát:

Đâu Suất thiên cung -
cảnh giới nguy nga,
thiên nữ đẹp thướt tha,
thiên nam sắc rạng ngời,
nhạc trời trỗi rộn vang
tưng bừng muôn khúc hoan ca
Bồ tát Hộ Minh sắp đản sinh cõi Ta Bà.

Thời đã tới,
tám nhân duyên gọi mời:
nơi xứ Ấn Độ cổ xưa;
dân chúng tín ưa, vui tu,
mong cầu thành Phật nhưng lạc lối, mê lầm;
dòng họ Thích Ca cao quý;
chánh vị
hoàng hậu Ma Da tinh khôi
có lời nguyện
mong thành Phật mẫu;
ngày tháng giáng sinh,
bình minh tươi đẹp;
núi rừng nơi xuất gia
hoà vang tiếng thiên thần;
cội Bồ đề thành đạo đã lớn cao,
chim vui ca đón chào.

Tám nhân duyên huyền thoại gọi mời,
Thiên chủ Bồ tát Hộ Minh đản sinh cõi Ta Bà.
Rừng Vô Ưu, Ca Tỳ La Vệ,
Thái tử Tất Đạt Đa
đản sinh cõi Ta Bà -
Phật Thích Ca.

Cung trời Đâu Suất -
thiên nữ, thiên nam
chăm tu Bát chánh đạo,
vui hỷ lạc thanh cao.
Tám nhân duyên hội đủ,
Thiên chủ Bồ tát Hộ Minh
chánh niệm đản sinh,
cứu khổ cõi Ta Bà -
Thái tử Tất Đạt Đa - Phật Thích Ca.
Tám nhân duyên hội đủ,
Thiên chủ Bồ tát Hộ Minh
chánh niệm đản sinh,
cứu khổ cõi Ta Bà,
Thái tử Tất Đạt Đa -
Phật Thích Ca.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/1OpB2oKE0aHWqFy1iuxwrbdCdxmeLAerj/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+
3,050 lượt xem
20/04/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ