Bài hát: Đức Phật thành đạo cứu vớt cuộc đời con

Link SoundCloud:

https://soundcloud.com/phat-phap-ung-dung/duc-phat-thanh-dao-cuu-vot-cuoc-doi-con

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Phối khí: Chu Kiều Oanh

Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng


Lời bài hát:

Đức Phật Thích Ca đã tu hành thành đạo
Chỉ cho chúng sinh tự mình nhận biết đây là sự khổ, đây là nguyên nhân dẫn đến sự khổ. Đó chính là tâm tham ái.
Đây là Niết Bàn, chỗ an vui hạnh phúc, không có sự khổ và đây là con đường, là phương pháp thực hành để đi đến Niết Bàn. Đó là Bát Chính Đạo, diệt tận tham ái khổ đau.
 
Sao mai vừa lên dưới cội Bồ Đề
Thái tử Tất Đạt Đa đắc thành đạo quả hiệu là Phật Thích Ca
49 ngày đêm tu hành thiền định chiến thắng ma vương đạt thành giác ngộ, chỉ cho chúng sinh con đường thoát khổ.
Đời con bao năm trường u tối
Đời con khổ đau nếu không có Phật.
 
Con bị thiêu đốt bởi tham cầu ích kỉ.
Con bị thiêu đốt bởi sân hận hiềm ghen
Con bị thiêu đốt bởi chính tâm con
Đời con hạnh phúc từ khi con có Phật
Con đã biết sống trong nhân quả thiện lành.
Con đã biết sống trọn tình hiếu nghĩa
 
Con cám ơn Phật đã cứu vớt cuộc đời con
Con cám ơn Phật 49 ngày đêm tu hành thiền định chiến thắng ma vương đạt thành giác ngộ
Chỉ cho chúng sinh con đường thoát khổ
Con cám ơn Phật đã thành đạo cứu vớt cuộc đời con.
 
Đức Phật Thích Ca thành đạo đã chỉ dạy cho chúng sinh về các sự khổ, đó là tám khổ. Khổ thứ nhất là tham cầu mong muốn không được thì đau khổ. Điều khổ thứ hai là yêu thương nhau mà phải chia lìa nhau là khổ. Điều khổ thứ ba oán đối mà phải hội tụ ở một chỗ là khổ. Điều khổ thứ tư là ngũ ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức của chính mỗi chúng sinh luôn luôn thay đổi làm cho chúng sinh đau khổ. Khổ thứ năm là sinh ra là khổ. Khổ thứ sáu là già đi là khổ, khổ thứ bảy là bị bệnh là khổ. Khổ thứ tám là bị chết là khổ. Đức Phật đã chỉ cho chúng sinh con đường diệt được các khổ này, đó là bát chính đạo, thực hành các điều giới đức sẽ được giải thoát tất cả các khổ.
 
Con cám ơn Phật 49 ngày đêm tu hành thiền định chiến thắng ma vương đạt thành giác ngộ, chỉ cho chúng sinh con đường thoát khổ.
Con cám ơn Phật đã thành đạo cứu vớt cuộc đời con
Con cám ơn Phật đã thành đạo cứu vớt cuộc đời con.
 
(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).
Các bài nên xem:
2,552 lượt xem
23/01/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ