Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tụng kinh gì cho người mới mất?

Chia ly khi bị mất người thân là nỗi đau không ai muốn gặp phải trong cuộc sống. Dù không muốn nhưng cũng sẽ có ngày những người thân sẽ rời bỏ chúng ta mà đi sang thế giới bên kia. Có người vì kiếp này sống lành thiện, tích được nhiều phước đức nên được sinh lên trời hoặc sinh lại làm người. Nhưng cũng có người, vì làm ác mà bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh chịu các quả báo đau khổ. Do đó, người thân nên vâng theo lời Phật dạy để làm các việc phước thiện, tụng kinh, tu tập các công đức để hồi hướng cho người mới mất. Việc tụng kinh sẽ giúp các hương linh hiểu được lời Phật dạy, dẫn đến giác ngộ mà được giải thoát, sinh về các cõi lành. Vậy chúng ta nên làm gì để mang lại nhiều lợi ích nhất cho người mới mất? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung dưới đây!

Câu hỏi: Con thưa Cô, bác con mới bỏ báo thân, con muốn hàng ngày tụng kinh để hồi hướng công đức cho bác con. Vậy con nên tụng kinh gì ạ? Con mong Cô chỉ dạy cho con. Con xin tri ân công đức Cô!

Cách làm lợi ích cho người mới mất

Cô Phạm Thị Yến trả lời: Cô chào em! Theo lời dạy của Đức Phật trong các bài kinh nói về cách cõi người làm lợi ích cho cõi vong linh ngạ quỷ thì em nên đọc kinh và cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc báo đến cho vong linh. Có hai trường hợp như sau:

1. Ngạ quỷ nghe kinh liền được giải thoát: Đó là các vong linh trước đây khi làm người đã tạo phúc lành nên họ không thuộc đói khổ, đau đớn, họ chỉ do chấp kiến. Cho nên khi ta tụng kinh cho họ nghe, họ được giác ngộ mà siêu thoát.

2. Các vong linh ngạ quỷ nếu khi còn sống mang thân người, không tạo được công đức phước báo, mang tà kiến, tạo nhiều nghiệp ác, cho nên bị đói khổ, đau đớn. Chúng ta nên tụng các bài kinh có ý nghĩa về năng lực của công đức phước báu và lợi ích của vong linh khi được hưởng công đức phước báu ấy. Để cho vong linh giác hiểu và hoan hỷ nhận phần phước báu do gia đình làm công đức hồi hướng cho họ.
Vậy nên, nếu bác em trước khi mất thuộc người thế nào thì em đọc các bộ kinh tương ưng.

Trường hợp 1 thì có thể tụng kinh Bát Đại nhân giác, kinh Nhân quả, kinh Tam Bảo. Trường hợp 2 thì tụng kinh Địa Tạng, kinh Vu lan, kinh Ngạ quỷ ngoại bức tường,… và cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho vong linh.

Đây là chúng ta tạm nghĩ là người thân sinh về cõi vong linh ngạ quỷ, còn nếu sinh về các cảnh giới khác thì không thực hành như trên được.

(Trích lời của Cô Phạm Thị Yến trả lời trong nhóm Tâm sự cùng Cô Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Xem thêm:
Cúng dường thế nào để người mất siêu sinh người còn phúc lạc?
Làm lợi ích cho người mới mất trong vòng 49 ngày
Muốn có phúc – lộc – tài phảI biết bố thí cúng dường
Lợi ích từ việc hoan hỷ với sự cúng dường

744 lượt xem
08/12/2019

Bình luận (0)

Bình luận của bạn