Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tha Lực Và Sự Bảo Hộ Của Tha Lực

Tha lực của chư Phật chính là sự tu hành chứng đắc của chư Phật và Pháp mà Phật thuyết ra cho chúng sinh tu hành. Vậy tha lực của chư Phật có ý nghĩa bảo hộ cho người tu sĩ như thế nào? Mời quý đạo hữu cùng xem bài viết dưới đây.

Tha Lực Là Gì?

Lực gồm có nội lực và ngoại lực.
Về nội lực, ví như lực hút của trái đất, ánh sáng và sức nóng của mặt trời, sức khoẻ của con người, trọng tải của ô tô chở được bao nhiêu tấn,…

Tha lực và sự bảo hộ của tha lực
Lực hút trái đất là một lại nội lực

Về ngoại lực như mặt trời, mặt trăng đem lại sự sinh trưởng cho muôn loài, ô tô thì chở hàng để giúp cho con người, cây cối nhả không khí, đất đai giúp muôn loài sinh sống,… Tất cả chúng hữu tình và vô tình đều có ngoại lực.
Nội lực kết hợp ngoại lực được gọi là tha lực.

Tha Lực Của Chư Phật Có Từ Đâu?

Tha lực của chư Phật chính là sự tu hành chứng đắc của chư Phật và giáo Pháp mà Phật thuyết ra cho chúng sinh tu hành. Đã tu theo đạo Phật là phải tu bằng tha lực của chư Phật, nếu ai mà tu ngoài tha lực của chư Phật tức là tu ngoại đạo.

Tha lực và sự bảo hộ của tha lực
Tha lực của chư Phật chính là sự tu hành chứng đắc của chư Phật và giáo Pháp mà Phật thuyết ra cho chúng sinh tu hành

Tha lực còn có tính chất bảo hộ. Ví như cái túi nó bảo hộ cho đồ vật đỡ rơi ra ngoài; vỏ ô tô bảo hộ cho người trên xe không bị nguy hiểm khi xe chạy; chiếc nón bảo hộ cho người sử dụng tránh nắng, mưa;…

Tất cả mọi người đều hướng tới sự bảo hộ. Ví dụ: Khi mình muốn đi Hà Nội thì đầu tiên là phải hướng tâm tới cái ô tô tốt, sau đó hướng tâm tới sự bảo hộ, chứ mình không muốn đi cái ô tô không tốt làm ảnh hưởng tới tính mạng của mình thì đó gọi là hướng tới tha lực của ô tô.

Sức Ảnh Hưởng Của Tha Lực

Là con người, không thể sống được dù là 1 giây, 1 phút nếu không có sự bảo hộ của tha lực. Cũng như thế, người con Phật khi tu thì đều hướng tới tha lực của Phật.

Tha lực và sự bảo hộ cảu tha lực
Người con Phật khi tu thì đều hướng tới tha lực của Phật

Người tu sĩ khi bắt đầu cạo tóc, đắp áo cà sa cũng nhờ tha lực của chư Phật thì người khác mới cung kính, cúng dường để nuôi thân mạng của chính mình. Cho nên người tu sĩ là người được sự bảo hộ lớn nhất từ tha lực của chư Phật. Người tu sĩ nào mà nói không nương nhờ vào tha lực của chư Phật thì đó là KẺ VÔ ƠN LỚN NHẤT TRONG THẾ GIAN NÀY.
Ví dụ: Hướng tới giới luật của Phật, hướng tới lời dạy của Phật để thực hành thì gọi là hướng tới tha lực của Phật và được sự bảo hộ của chư Phật do tính chất tự bảo hộ của tha lực.

Xem thêm: Cung Kính Hình Tượng Người Xuất Gia Được Phúc Báu Như Thế Nào?

73 lượt xem
24/10/2019

Bình luận (0)

Bình luận của bạn