Chọn thầy để học như thế nào cho đúng?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Sự tu tập của mỗi người Phật tử không bắt buộc ở tại một chỗ, một thầy. Có rất nhiều Phật tử vì muốn lợi ích trong tu tập cho mình, hay cảm thấy môi trường tu tập này không phù hợp cho mình mà chuyển từ chùa này qua chùa khác. Vậy lý do gì khiến người Phật tử ấy được phước báo, không bị quả báo? Còn lý do gì khiến chúng ta đi chùa này đến chùa khác lại bị quả báo, không được phước báo? Đó là do nghiệp lực và cách hành xử của mỗi người hay phụ thuộc vào người Thầy mà mình chọn để tu học?

-
aa
+
1,433 lượt xem
19/09/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ