Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tam Bảo có uy lực như thế nào trong việc hóa giải nạn dịch bệnh virus Corona (Covid -19)

Thời Đức Phật còn tại thế, khi thành Vesali xảy ra thiên tai và dịch nạn, Đức Phật với lòng từ bi đã hướng dẫn cách tu tập hóa giải đại nạn này và cử Ngài A-nan cùng 500 vị Tỳ-kheo đi quanh thành Vesali đọc tụng bài kinh nói lên uy lực của Tam Bảo. Thực hành theo lời dạy của Đức Phật, chư Tăng Ni cùng Phật tử chùa Ba Vàng cũng đang tu tập, đọc tụng kinh Tam Bảo để hồi hướng mong cầu hóa giải dịch bệnh Covid-19.

Thực hành theo lời Đức Phật dạy, Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng làm lợi ích chúng sinh
Thực hành theo lời Đức Phật dạy, Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng làm lợi ích chúng sinh

>>> Nghi thức tu tập hồi hướng hoá giải các ác nạn về thiên tai dịch bệnh

Vậy bài kinh Tam Bảo có năng lực như thế nào mà những người đọc tụng có được phúc lành để góp một phần hồi hướng hoá giải nạn dịch như vậy?

Các bài viết nên xem: 

1.445 lượt xem
25/01/2021

Bình luận