Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tại sao nói cha mẹ là hai vị “Phật sống” ở trong nhà?

Trong kinh Tạp Bảo Tạng có viết: “Nếu có người muốn được vua Phạm Thiên ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, vua Phạm Thiên đã có ở trong nhà; muốn có Đế Thích ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, Đế Thích sẵn ở trong nhà; muốn được thấy cả Thiên Thần ở trong nhà, hãy cúng dường cha mẹ, tất cả Thiên Thần đều ở trong nhà; cho đến muốn cúng dường Thánh Hiền và Phật, chỉ cúng dường cha mẹ, các vị Thánh Hiền và Phật đều ở trong nhà”.

>>> Cách báo hiếu cha mẹ trọn vẹn nhất theo lời Phật dạy

Là người đệ tử Phật, việc hiếu đạo, phụng dưỡng cha mẹ là vô cùng quan trọng. Chúng ta muốn có sự gia trì của các vị Thánh Hiền và Phật thì cúng dường cha mẹ; công đức cúng dường Thánh Hiền và Phật cũng giống như công đức phụng sự, cúng dường tới cha mẹ của mình. Như Đức Phật dạy rằng, cha mẹ là 2 vị “Phật sống” ở trong nhà.

Cha mẹ là 2 vị Phật sống của chúng ta, là những người chúng ta phải cung kính, hiếu dưỡng và chăm sóc (nguồn: Internet)
Cha mẹ là 2 vị Phật sống của chúng ta, là những người chúng ta phải cung kính, hiếu dưỡng và chăm sóc (nguồn: Internet)

Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc rằng, Đức Phật là bậc đại giác ngộ, còn cha mẹ chưa phải là bậc giác ngộ thì tại sao lại gọi là “Phật sống”. Lời chia sẻ trong video trên đây của Cô Phạm Thị Yến sẽ giúp các bạn lý giải được điều này.

Các bài nên xem:

387 lượt xem
10/05/2020

Bình luận

Bình luận của bạn