“Để có tình bạn, tình yêu đẹp”, ngày 12/01/Nhâm Dần