Sự Từ Bỏ Vĩ Đại [Trạch Pháp]

Mời quý vị và các bạn nghe bài Pháp thoại Sự Từ Bỏ Vĩ Đại của Thầy Thích Trúc Thái Minh

Phật tử Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa hướng dẫn Phật tử theo gương của thái tử Tất Đạt Đa quán chiếu các khổ để phát sinh duyên lành xuất gia tu đạo cầu giải thoát, mời quý vị xem tại đây:

Phật tử Phạm Thị Yến hướng dẫn Quán chiếu các khổ để

Phật tử Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa hướng dẫn Phật tử theo gương của thái tử Tất Đạt Đa quán chiếu các khổ để phát sinh duyên lành xuất gia tu đạo cầu giải thoát.???? CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa do cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) làm chủ nhiệm. Các bạn có thể vào đây để xem thêm các bài chia sẻ của Cô về tình yêu, đời sống và tâm linh nhé: https://www.youtube.com/channel/UCu5HaWzvxi_ueJS4lFxUZVA?sub_confirmation=1

Người đăng: CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa vào Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:

178 lượt xem
28/05/2019

Bình luận