Sứ mệnh của người sứ giả tại gia trong giáo Pháp Như Lai

Đức Phật dạy người Phật tử tại gia có bổn phận hộ trì Tam Bảo, hộ độ cho chư Tăng tu hành và chuyển tải Phật Pháp làm lợi ích cho chúng sinh. Có thể nói, đây là “sứ mệnh” của không riêng bất cứ người đệ tử Phật nào; và đặc biệt mang trên mình trọng trách lớn hơn là những người đạo tràng trưởng hay trưởng nhóm tu tập.
Nhân việc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa thành lập các đạo tràng tu tập mới, Cô Phạm Thị Yến đã có buổi chia sẻ về sứ mệnh của người sứ giả tại gia trong giáo Pháp của Như Lai: “Những người sắp sửa làm đạo tràng trưởng là bắt đầu đưa lên vai mình việc làm sứ giả tại gia của Phật, là người chuyển tải những kiến thức Phật Pháp từ nơi quý thầy để kết nối các đạo hữu - những người có tâm, có duyên với Phật, với chùa”. Vậy, những người sứ giả ấy phải làm như thế nào để có thể hoàn thành được sứ mệnh và bổn phận của mình?
Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán về vấn đề này. Mong rằng, các Phật tử từ đây có thể cố gắng tinh tấn hơn để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

1,390 lượt xem
22/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ