Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Sinh hoạt trong CLB Cúc Vàng có lợi ích gì?

Câu hỏi:
Chúng tôi là đạo tràng tu tập ở chùa. Đạo tràng tôi rất muốn vào trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa để sinh hoạt nhưng có người khuyên chúng tôi rằng: Tu ở Chùa Ba Vàng là hòa hợp rồi không cần phải vào CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa. Vậy tu tập hòa hợp ở Chùa Ba Vàng và tu thêm hòa hợp ở CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa thì có gì khác nhau?

186 lượt xem
23/02/2019

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục