Tri ân Sư Phụ - Tiếng lòng của những người con xa xứ khi trở về ngôi Nhà chung Ba Vàng

“Hôm nay các Phật tử ở 9 đạo tràng Phật tử xa xứ khác nhau được về chùa, thăm chùa và lễ Phật trong tình cảm ấm áp từ nơi Sư Phụ - người Thầy tế độ của chúng con. Chúng con cảm thấy thật hạnh phúc khi được hội tụ về đây, trong ngôi nhà của Như Lai, dưới sự tế độ của Sư Phụ để ngay trong kiếp này, chúng con đã gieo duyên cho nhau, nhắc nhở nhau gieo nhân thiện. Sư Phụ đã sinh ra cho chúng con một nhân duyên là anh em, bạn lữ.

Quả thực trên thế gian này không có tình anh em nào bằng tình bạn đạo. Bởi chúng con đã cùng nhau gieo nhân thiện thì ắt sẽ cùng nhau hái quả thiện, được hạnh phúc và an lành. Cho nên, chúng con biết rằng trong kiếp sau nếu chúng con được hạnh phúc thì chúng con sẽ có nhau, tiến tới các kiếp vị lai, có thể chúng con sẽ được cùng nhau trong một hội chúng Thánh Tăng thanh tịnh giải thoát.” - Trích lời Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).

Nhân chuyến về thăm chùa ngày 06/10/2022 (tức 11/9/Nhâm Dần), Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã dẫn các Phật tử xa xứ tới vấn an sức khỏe và tri ân Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Cũng trong buổi gặp mặt, các Phật tử đến từ các quốc gia khác nhau đã chia sẻ về những sự chuyển hóa nhiệm màu của bản thân nhờ sự tu học và thực hành Phật Pháp.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận tại buổi gặp mặt ấm áp trong tình Thầy trò của những người con xa xứ khi trở về ngôi Nhà chung Ba Vàng.

co-pham-thi-yen-dan-phat-tu-xa-xu-tham-su-phu
Cô Phạm Thị Yến dẫn đoàn các Phật tử xa xứ tới vấn an sức khỏe và tri ân Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.
phật tử xa xứ thăm chùa ba vàng
9 đạo tràng Phật tử xa xứ đã được đảnh lễ, tri ân và vấn an sức khỏe Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng 
Cô Phạm Thị Yến tác bạch thỉnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh
Đại diện cho các Phật tử xa xứ, Cô Phạm Thị Yến dâng lời tác bạch trước Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng.
Phật tử xa xứ dâng cúng dường Thầy Thích Trúc Thái Minh
Những món quà cùng lẵng hoa tươi được các Phật tử thành kính dâng lên cúng dường trên Sư Phụ 
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ cùng Phật tử xa xứ
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ cùng các Phật tử xa xứ trong buổi gặp mặt.
Phật tử xa xứ hát tri ân Thầy Thích Trúc Thái Minh
Các Phật tử cùng hòa chung theo giai điệu của bài hát Thầy - Người làm tươi đẹp cuộc đời để tri ân Sư Phụ 
Chụp ảnh kỷ niệm tại chùa ba vàng
Kết thúc buổi gặp mặt, các Phật tử xa xứ đã chụp ảnh kỷ niệm cùng Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng.

Các bài nên xem:

800 lượt xem
07/10/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ