Niệm Phật công đức thù thắng

-
aa
+
9,790 lượt xem
30/06/2023

Bình luận (12)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. L
  L

  Lê thị thành

  02/11/2023
  Con xin thành kính tri ân công đức của Tam Bảo. Con xin đảnh lễ tri ân công đức Sư Phụ cùng đại Tăng và con xin tri ân công đức vô lượng của cô chủ nhiệm đã trạch pháp rất ý nghĩa để chúng con tu tập Phật pháp ạ. Con xin tri ân công đức của Cô.
 2. Đ
  Đ

  Đồng Diên

  09/07/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân công đức của Tam Bảo, con xin thành kính đảnh lễ tri ân ân đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và xin tri ân công đức của Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đã chỉ dạy cho tu tập Pháp Phật ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Thắng

  09/07/2023

  Con đã chứng nghiệm sự vi diệu của thời tiết tại Minh Hóa.

 4. L
  L

  Lê Thị Thu Tâm

  09/07/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni và Cô chủ nhiệm ạ. Con xin ghi nhớ lời Cô chỉ dạy ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 5. N
  N

  Nguyễn thị Mai

  09/07/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức trên Cô chủ nhiệm ạ