Những điều cần chú ý khi làm phận sự nghi lễ tâm linh trong đạo tràng

Tâm linh một vấn đề rất quan trọng trong các phận sự nghi lễ tại đạo tràng. Trong bài kinh "kinh Từ Bi Thủy Sám" có một dẫn chứng rất cụ thể, đó là ngài Ngộ Đạt Quốc sư chỉ khởi ý vui thích chỗ ngồi mà ngay lập tức có duyên để hương linh Tiều Thố về báo oán, khiến bị mọc mụn ghẻ đau đớn ở đầu gối. Bởi vậy, khi làm các phận sự nghi lễ tâm linh trong đạo tràng, các Phật tử phải cực kỳ cẩn trọng để thực hành đúng như Pháp.
Với mong muốn các Phật tử biết cách phân công, bố trí công việc giúp đạo tràng hòa hợp trong các đàn lễ để bảo toàn phước báu cho bản thân. Cô Phạm Thị Yến đã có những lời chia sẻ, sách tấn với các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa về những điều cần chú ý khi làm phận sự nghi lễ tâm linh trong đạo tràng. Mong rằng, qua những lời sách tấn của Cô, quý Phật tử sẽ hiểu rõ và có thêm kiến thức để thực hiện các đàn lễ trong đạo tràng được hòa hợp, đúng Pháp để lợi ích cho cả bản thân và gia chủ.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
1,395 lượt xem
15/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ