Tu tập là quá trình dẫn dắt tâm linh của chính mình

Trong chuyến phận sự tại thành phố Hồ Chí Minh, theo sự thỉnh mời của các Phật tử, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã có buổi chia sẻ Phật Pháp với nhóm Phật tử hiện đang sinh hoạt trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh.
Trong buổi chia sẻ, Cô chủ nhiệm đã giải thích về ý nghĩa của việc tu tập đối với người Phật tử và những chúng sinh khác: “Tu tập là một quá trình dẫn dắt tâm linh của chính mình: Ở phía trong thì điều phục tâm, còn phía ngoài thì làm thiện lợi ích chúng sinh. Là người học Phật, chúng ta lấy trí của Phật để soi vào tâm của mình, tức là lấy đạo lý, chân lý để dẫn dắt tâm linh. Khi trí có mặt ở yếu tố tâm, tâm sẽ trở nên sáng suốt; nếu tâm không có sự tham gia của trí, tâm sẽ trở nên u ám, mờ tối”.
Từ đó, Cô chủ nhiệm đã khuyến tấn các Phật tử: “Dù ở độ tuổi nào đi nữa, chỉ cần cái trí còn đầy đủ năng lực để dẫn dắt tâm linh thì chúng ta vẫn có thể làm các việc thiện lợi ích cho tâm linh của mình, cũng như thiện lợi ích cho chúng sinh”.
Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô, quý Phật tử và các bạn sẽ có thêm hiểu biết và động lực để tinh tấn tu tập, tích tập công đức phước báo cho đời này và nhiều đời sau.

Tu tập là quá trình dẫn dắt tâm linh của chính mình
"Là người học Phật, chúng ta lấy trí của Phật để soi vào tâm mình, tức là lấy đạo lý, chân lý để dẫn dắt tâm linh." - Cô Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán.
buổi chia sẻ Phật Pháp
Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã có buổi chia sẻ Phật Pháp với nhóm Phật tử hiện đang sinh hoạt trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh.

Các bài nên xem:

740 lượt xem
11/01/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ